ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 16.10. - 22.10.2017

21.10.2017 sobota         
09.00 hod. HOBA BA - Vienna Tigers, žiaci 8
11.30 hod. HOBA BA - Vienna Tigers, žiaci 7
14.00 hod. HOBA BA - PHC Budapešť, juniori
15.30 hod. Piešťany - HOBA BA, dorast, zraz na zim.št. o 12.15 hod.

22.10.2017 nedeľa
10.00 hod. Patržalka - HOBA BA, st.žiaci. ll. liga
12.30 hod. Petržalka - HOBA BA, ml.žiaci. ll. liga
11.30 hod. Skalica - HOBA BA, kadeti, zraz na zim.št. o 08.30 hod.
11.30 hod. Piešťany - HOBA BA, dorast, zraz na zim.št. o 08.15 hod.
11.30 hod. HOBA BA - Prešov, juniori

Turnaj Partizánske, žiaci 3. ročník, pristavenie autobusu o 07.00 hod.

ŠPECIÁLNY TRÉNING BRANKÁROV

Špeciálny tréning brankárov sa v týždni od 16.10. do 22.10. 2017 neuskutoční.

TRETIACI A ŠTVRTÁCI DO PARTIZÁNSKEHO

V nedeľu 22.10.2017 sa v Partizánskom uskutoční hokejový turnaj žiakov 3. ročníkov v minihokeji. Okrem domáceho  tímu sa turnaja zúčastnia HC Slovan Bratislava, Dukla Trenčín a náš tím HOBA BRATISLAVA. 

Hrací plán turnaja tretiakov:

09.30-10.15 hod. Partizánske - Trenčín
10.15-11.00 hod. Slovan BA - HOBA BA
11.00-11.15 hod. Úprava ľadovej plochy
11.15-12.00 hod. Slovan BA - Trenčín
12.00-12.45 hod. Partizánske - HOBA BA
12.45-13.00 hod. Úprava ľadovej plochy
13.00-13.45 hod. HOBA BA - Trenčín
13.45-14.30 hod. Partizánske - Slovan BA
14.45 hod. Ukončenie turnaja

O týždeň neskôr, v nedeľu 29.10.2017 vycestujú do Partizánskeho na turnaj aj naši štvrtáci. Okrem domáceho tímu si naši mladí hokejisti zmerajú svoje sily s tímom HC Slovan Bratislava - bieli a HKL Bratislava.

Hrací plán turnaja štvrtákov:

09.30-10.15 hod. Partizánske - Slovan BA
10.15-11.00 hod. HKL BA - HOBA BA
11.00-11.15 hod. Úprava ľadovej plochy
11.15-12.00 hod. HKL BA - Slovan BA
12.00-12.45 hod. Partizánske - HOBA BA
12.45-13.00 hod. Úprava ľadovej plochy
13.00-13.45 hod. HOBA BA - Slovan BA
13.45-14.30 hod. Partizánske - HKL BA
14.45 hod. Ukončenie turnaja

Držíme obom našim tímom palce, prajeme všetkým hráčom veľa radosti z hry a veľa úspechov!

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 9.10. - 15.10.2017

14.10.2017 sobota                
09.00 hod. HOBA BA - Senica, žiaci 8
11.30 hod. HOBA BA - HKL BA, žiaci 7
13.30 hod. HKL BA - HOBA BA, žiaci 6
15.45 hod. Senica - HOBA BA, žiaci 5, zim.št. Lamač
14.00 hod. HOBA BA - ŠKP BA, dorast
15.45 hod. Nové Zámky - HOBA BA, juniori, zraz na zim.št. o 12.00 hod.

15.10.2017 nedeľa
11.00 hod. HOBA BA - ŠKP BA, dorast
13.30 hod. HOBA BA - ŠKP BA, kadeti
17.45 hod. Topoľčany - HOBA BA. juniori, zraz na zim.št. o 14.00 hod.

ŠPECIÁLNY TRÉNING BRANKÁROV

Špeciálny tréning všetkých brankárov nášho klubu sa uskutoční v utorok 10.10. 2017 od 16.00 - 17.00 hod. Pred tréningom na ľade bude tréning všeobecnej prípravy. Zraz všetkých brankárov je o 14.45 hod. 

PLATBA MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV

Vážení rodičia,
v prípade, ak nemáte prehľad o platbách mesačných príspevkov za Vaše dieťa, kontaktujte prosím Vás p. Semančíka prostredníctvom klubového mailu hokej.dubravka@gmail.com, prípadne sa informujte osobne v kancelárii hokejového klubu. Príspevky na športovú činnosť prosím Vás uhraďte vždy do piateho dňa v mesiaci, za príslušný mesiac. Dovoľujeme si Vás opätovne poprosiť aby ste platby posielali na účet nového klubu HOBA BRATISLAVA,

Názov účtu: HOBA BRATISLAVA
IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318

Pri platbe uvádzajte meno, priezvisko, vekovú kategóriu a mesiac, za ktorý je platba uskutočnená. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pristupujú k platbám príspevkov zodpovedne a platby realizujú do stanovených termínov. Dovoľujeme si požiadať aj tu druhú skupinu rodičov, aby platili príspevky na čas, aby sme mohli bez problémov a nerušene zabezpečovať celých chod klubu. Ak by mal niekto problém s úhradou, pošlite nám prosím informáciu s termínom doplatenia.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 2.10. - 8.10.2017

7.10.2017 sobota                              
08.30 hod. HOBA BA - Nitra, žiaci 6
11.00 hod. HOBA BA - Nitra, žiaci 5
10.30 hod. Nitra - HOBA BA, žiaci 8, zraz na zim.št. o 07.45 hod.
13.00 hod. Nitra - HOBA BA, žiaci 7, zraz na zim.št. o 07.45 hod.
13.30 hod. HOBA BA - Ružinov BA, dorast
16.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, juniori

8.10.2017 nedeľa
10.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, dorast
13.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, kadeti

V NEDEĽU NAŠI ŠTVRTÁCI STRIEBORNÍ

V nedeľu sa na našom zimnom štadióne uskutočnil hokejový turnaj žiakov 4. ročníkov o Pohár starostu MČ Dúbravka. Turnaj bol zaradený do zväzových turnajov ZsZĽH. Naše družstvo v prvom svojom turnajovom stretnutí porazilo Slovan Bratislava 9:7, následne podľahlo Ružinovu 4:5 a v poslednom stretnutí porazilo Nitru 7:4. Z rúk starostu našej mestskej časti Martina Zaťoviča, mestskej poslankyne Zdenky Zaťovičovej a mestského a miestneho poslanca Juraja Káčera si pohár a medaile za štvrté miesto prevzali Nitrania, Slovanisti boli bronzoví, naši hokejisti strieborní a zo zlata sa tešili mladí Ružinovčania. Ďakujeme našej mestskej časti za finančnú podporu uvedeného turnaja.

Výsledky turnaja:
HOBA BA - Slovan BA 9:7
Nitra - Ružinov BA 5:7
Slovan BA - Nitra 11:6
HOBA BA - Ružinov BA 4:5
Ružinov BA - Slovan BA 6:6
HOBA BA - Nitra 7:4

Konečné umiestnenie:
1. miesto Ružinov Bratislava
2. miesto HOBA Bratislava
3. miesto Slovan Bratislava
4. miesto MMHK Nitra

ŠTART ZAHRANIČNÝCH HRÁČOV V SÚŤAŽIACH SZĽH

Na základe Smernice SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH (viď príloha nižšie), je potrebné uhradiť uvedenú sumu najneskôr do 29.9.2017 na klubový účet 

názov účtu: HOBA BRATISLAVA
IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318


Nezabudnite pri úhrade uviesť meno a priezvisko hráča a dátum narodenia.

Klub následne splní všetky pokyny, ktoré sú uvedené v danej smernici.

V prílohe Vám prikladáme uznesenie zo zasadnutia VV SZĽH s novým znením čl.23.3 PP SZĽH, v ktorom sa uvádza, v akom prípade sa hráč nepovažuje za zahraničného hokejistu.
MÁME VLASTNÚ HYMNU NÁŠHO KLUBU !!!

V sobotu sme sa zúčastnili Dúbravských hodov. V hodovom sprievode sme spolu vytvorili najväčšiu skupinu športovcov a fanúšikov (skvelých rodičov) našej mestskej časti. Po sprievode sme dostali priestor na hlavnom pódiu. Po krátkej prezentácii nášho klubu nám Maroš Repík spolu so svojimi kolegami odovzdali premiérovo našu klubovú hymnu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami zapojili do hodového sprievodu a aj takto vyjadrili sympatie k nášmu klubu. Veľmi si to vážime. Informácie k tvorbe hymny vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa.