ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 16.10. - 22.10.2017

21.10.2017 sobota         
09.00 hod. HOBA BA - Vienna Tigers, žiaci 8
11.30 hod. HOBA BA - Vienna Tigers, žiaci 7
14.00 hod. HOBA BA - PHC Budapešť, juniori
15.30 hod. Piešťany - HOBA BA, dorast, zraz na zim.št. o 12.15 hod.

22.10.2017 nedeľa
10.00 hod. Petržalka - HOBA BA, st.žiaci. ll. liga
12.30 hod. Petržalka - HOBA BA, ml.žiaci. ll. liga
11.30 hod. Skalica - HOBA BA, kadeti, zraz na zim.št. o 08.30 hod.
11.30 hod. Piešťany - HOBA BA, dorast, zraz na zim.št. o 08.15 hod.
11.30 hod. HOBA BA - Prešov, juniori

Turnaj Partizánske, žiaci 3. ročník, pristavenie autobusu o 07.00 hod.

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 23.10. - 29.10.2017

28.10.2017 sobota       POZOR - BUDÚCI TÝŽDEŇ!!!
09.00 hod. HOBA BA - Skalica, žiaci 6
11.30 hod. HOBA BA - Skalica, žiaci 5
10.15 hod. Skalica - HOBA BA, žiaci 8, zraz na zim.št. o 07.15 hod.
12.45 hod. Skalica - HOBA BA, žiaci 7, zraz na zim.št. o 07.15 hod.
14.00 hod. HOBA BA - Michalovce, juniori

29.10.2017 nedeľa
10.30 hod. HOBA BA - Bardejov, juniori
13.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, kadeti

Turnaj žiakov 4. roč. Partizánske, pristavenie autobusu 07.00 hod.

ŠPECIÁLNY TRÉNING BRANKÁROV

Špeciálny tréning brankárov sa v týždni od 16.10. do 22.10. 2017 neuskutoční.

TRETIACI A ŠTVRTÁCI DO PARTIZÁNSKEHO

V nedeľu 22.10.2017 sa v Partizánskom uskutoční hokejový turnaj žiakov 3. ročníkov v minihokeji. Okrem domáceho  tímu sa turnaja zúčastnia HC Slovan Bratislava, Dukla Trenčín a náš tím HOBA BRATISLAVA. 

Hrací plán turnaja tretiakov:

09.30-10.15 hod. Partizánske - Trenčín
10.15-11.00 hod. Slovan BA - HOBA BA
11.00-11.15 hod. Úprava ľadovej plochy
11.15-12.00 hod. Slovan BA - Trenčín
12.00-12.45 hod. Partizánske - HOBA BA
12.45-13.00 hod. Úprava ľadovej plochy
13.00-13.45 hod. HOBA BA - Trenčín
13.45-14.30 hod. Partizánske - Slovan BA
14.45 hod. Ukončenie turnaja

O týždeň neskôr, v nedeľu 29.10.2017 vycestujú do Partizánskeho na turnaj aj naši štvrtáci. Okrem domáceho tímu si naši mladí hokejisti zmerajú svoje sily s tímom HC Slovan Bratislava - bieli a HKL Bratislava.

Hrací plán turnaja štvrtákov:

09.30-10.15 hod. Partizánske - Slovan BA
10.15-11.00 hod. HKL BA - HOBA BA
11.00-11.15 hod. Úprava ľadovej plochy
11.15-12.00 hod. HKL BA - Slovan BA
12.00-12.45 hod. Partizánske - HOBA BA
12.45-13.00 hod. Úprava ľadovej plochy
13.00-13.45 hod. HOBA BA - Slovan BA
13.45-14.30 hod. Partizánske - HKL BA
14.45 hod. Ukončenie turnaja

Držíme obom našim tímom palce, prajeme všetkým hráčom veľa radosti z hry a veľa úspechov!

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 9.10. - 15.10.2017

14.10.2017 sobota                
09.00 hod. HOBA BA - Senica, žiaci 8
11.30 hod. HOBA BA - HKL BA, žiaci 7
13.30 hod. HKL BA - HOBA BA, žiaci 6
15.45 hod. Senica - HOBA BA, žiaci 5, zim.št. Lamač
14.00 hod. HOBA BA - ŠKP BA, dorast
15.45 hod. Nové Zámky - HOBA BA, juniori, zraz na zim.št. o 12.00 hod.

15.10.2017 nedeľa
11.00 hod. HOBA BA - ŠKP BA, dorast
13.30 hod. HOBA BA - ŠKP BA, kadeti
17.45 hod. Topoľčany - HOBA BA. juniori, zraz na zim.št. o 14.00 hod.

ŠPECIÁLNY TRÉNING BRANKÁROV

Špeciálny tréning všetkých brankárov nášho klubu sa uskutoční v utorok 10.10. 2017 od 16.00 - 17.00 hod. Pred tréningom na ľade bude tréning všeobecnej prípravy. Zraz všetkých brankárov je o 14.45 hod. 

PLATBA MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV

Vážení rodičia,
v prípade, ak nemáte prehľad o platbách mesačných príspevkov za Vaše dieťa, kontaktujte prosím Vás p. Semančíka prostredníctvom klubového mailu hokej.dubravka@gmail.com, prípadne sa informujte osobne v kancelárii hokejového klubu. Príspevky na športovú činnosť prosím Vás uhraďte vždy do piateho dňa v mesiaci, za príslušný mesiac. Dovoľujeme si Vás opätovne poprosiť aby ste platby posielali na účet nového klubu HOBA BRATISLAVA,

Názov účtu: HOBA BRATISLAVA
IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318

Pri platbe uvádzajte meno, priezvisko, vekovú kategóriu a mesiac, za ktorý je platba uskutočnená. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pristupujú k platbám príspevkov zodpovedne a platby realizujú do stanovených termínov. Dovoľujeme si požiadať aj tu druhú skupinu rodičov, aby platili príspevky na čas, aby sme mohli bez problémov a nerušene zabezpečovať celých chod klubu. Ak by mal niekto problém s úhradou, pošlite nám prosím informáciu s termínom doplatenia.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 2.10. - 8.10.2017

7.10.2017 sobota                              
08.30 hod. HOBA BA - Nitra, žiaci 6
11.00 hod. HOBA BA - Nitra, žiaci 5
10.30 hod. Nitra - HOBA BA, žiaci 8, zraz na zim.št. o 07.45 hod.
13.00 hod. Nitra - HOBA BA, žiaci 7, zraz na zim.št. o 07.45 hod.
13.30 hod. HOBA BA - Ružinov BA, dorast
16.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, juniori

8.10.2017 nedeľa
10.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, dorast
13.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, kadeti

V NEDEĽU NAŠI ŠTVRTÁCI STRIEBORNÍ

V nedeľu sa na našom zimnom štadióne uskutočnil hokejový turnaj žiakov 4. ročníkov o Pohár starostu MČ Dúbravka. Turnaj bol zaradený do zväzových turnajov ZsZĽH. Naše družstvo v prvom svojom turnajovom stretnutí porazilo Slovan Bratislava 9:7, následne podľahlo Ružinovu 4:5 a v poslednom stretnutí porazilo Nitru 7:4. Z rúk starostu našej mestskej časti Martina Zaťoviča, mestskej poslankyne Zdenky Zaťovičovej a mestského a miestneho poslanca Juraja Káčera si pohár a medaile za štvrté miesto prevzali Nitrania, Slovanisti boli bronzoví, naši hokejisti strieborní a zo zlata sa tešili mladí Ružinovčania. Ďakujeme našej mestskej časti za finančnú podporu uvedeného turnaja.

Výsledky turnaja:
HOBA BA - Slovan BA 9:7
Nitra - Ružinov BA 5:7
Slovan BA - Nitra 11:6
HOBA BA - Ružinov BA 4:5
Ružinov BA - Slovan BA 6:6
HOBA BA - Nitra 7:4

Konečné umiestnenie:
1. miesto Ružinov Bratislava
2. miesto HOBA Bratislava
3. miesto Slovan Bratislava
4. miesto MMHK Nitra

ŠTART ZAHRANIČNÝCH HRÁČOV V SÚŤAŽIACH SZĽH

Na základe Smernice SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH (viď príloha nižšie), je potrebné uhradiť uvedenú sumu najneskôr do 29.9.2017 na klubový účet 

názov účtu: HOBA BRATISLAVA
IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318


Nezabudnite pri úhrade uviesť meno a priezvisko hráča a dátum narodenia.

Klub následne splní všetky pokyny, ktoré sú uvedené v danej smernici.

V prílohe Vám prikladáme uznesenie zo zasadnutia VV SZĽH s novým znením čl.23.3 PP SZĽH, v ktorom sa uvádza, v akom prípade sa hráč nepovažuje za zahraničného hokejistu.