ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 12.11. - 18.11.2018

17.11.2018 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Hamuliakovo, žiaci 8

11.00 hod. HOBA BA - Hamuliakovo, žiaci 7

13.00 hod. Hamuliakovo - HOBA BA, žiaci 6

15.15 hod. Hamuliakovo - HOBA BA, žiaci 5

13.15 hod. HOBA BA - Dubnica, dorast

16.15 hod. Ružinov BA - HOBA BA, juniori


18.11.2018 nedeľa

10.15 hod. Ružinov BA - HOBA BA, juniori

12.15 hod. HOBA BA - Dubnica, dorast

BRÚSENIE KORČÚĽ - NOVEMBER 2018

06.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

10.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

14.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

18.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

22.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

26.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

30.11.2018   07.00 - 19.00 hod.


Cena brúsenia 3,40 EUR.

Prevádzka zim.št. si vyhradzuje právo na zmenu termínov!


ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 5.11. - 11.11.2018

10.11.2018 sobota

09.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 8

11.30 hod. HOBA BA - Ružinov BA, žiaci 7

09.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 6

11.30 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 5


11.11.2018 nedeľa

09.00 hod. Trnava - HOBA BA, žiaci 8, zraz na zim.št. o 06.30 hod.

11.30 hod. Trnava - HOBA BA, žiaci 7, zraz na zim.št. o 06.30 hod.

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 29.10. - 4.11.2018

30.10.2018 utorok

09.00 hod. HOBA BA - Trnava, žiaci 6

11.30 hod. HOBA BA - Trnava, žiaci 5


03.11.2018 sobota

09.00 hod. HOBA BA - Skalica, žiaci 6

11.30 hod. HOBA BA - Skalica, žiaci 5

10.15 hod. Skalica - HOBA BA, žiaci 8, zraz na zim.št. o 07.30 hod.

12.45 hod. Skalica - HOBA BA, žiaci 7, zraz na zim.št. o 07.30 hod.

14.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, dorast

14.00 hod. Piešťany - HOBA BA, juniori, zraz na zim.št. o 10.45 hod.


04.11.2018 nedeľa

11.30 hod. Piešťany - HOBA BA, juniori, zraz na zim.št. o 08.15 hod.

13.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, dorast

HOKEJOVÝ TURNAJ PRÍPRAVKY

V sobotu 27.10.2018 sa odohrá na našom zimnom štadióne zväzový hokejový turnaj žiakov HP4 a HP3 v minihokeji.


Hrací plán turnajov:

HP4 (rozdelené na polčasy)

09.05 - 09-25 hod. HOBA BA - Ružinov BA, Senica - Skalica

09.30 - 09.50 hod. HOBA BA - Ružinov BA, Senica - Skalica


10.00 - 10.20 hod. HOBA BA - Skalica, Senica - Ružinov BA

10.25 - 10.45 hod. HOBA BA - Skalica, Senica - Ružinov BA


HP3 (rozdelené na polčasy)

11.05 - 11.25 hod. HOBA BA - Ružinov BA, Senica - Skalica

11.30 - 11.50 hod. HOBA BA - Ružinov BA, Senica - Skalica


12.00 - 12.20 hod. HOBA BA - Skalica, Senica - Ružinov BA

12.25 - 12.45 hod. HOBA BA - Skalica, Senica - Ružinov BA

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 22.10. - 28.10.2018

27.10.2018 sobota

14.00 hod. Považská Bystrica - HOBA BA, juniori, zraz na zim.št. o 10.45 hod.


28.10.2018 nedeľa

10.30 hod. HOBA BA - Skalica, kadeti

10.30 hod. Považská Bystrica - HOBA BA , juniori, zraz na zim.št. o 07.00 hod.

ZĽAVY NA NÁKUP HOKEJOVÉHO VÝSTROJA

Tak ako sme už informovali, na základe spolupráce s hokejovým klubom HC Bratislava, majú naši hráči okrem možnosti navštevovania domácich zápasov HC Bratislava aj zľavu na nákup hokejového výstroja vo vybraných predajniach nasledovne:

RED REBEL, Stará Vajnorská 17 -  zľava 15%

HOCKEY CENTER, zimný štadión Ondreja Nepelu - zľava 10%

Klubové karty sú Vám k dispozícii v kancelárii nášho hokejového klubu.

TRÉNINGY BRANKÁROV DOČASNE ZRUŠENÉ

Nakoľko sa tréner brankárov zúčastňuje regionálnych reprezentačných zrazov, tréningy brankárov sa 16., 23. a 30.10.2018 neuskutočnia. Brankárom bude k dispozícii v týchto týždňoch vo štvrtok, piatok, príp. počas víkendov na zápasoch. Ďakujeme za pochopenie.

SÚHRN Z PREDNÁŠKY JÁNA FILCA

1. V súčasnej dobe je snaha zo strany rodičov (niekedy aj trénerov) o rýchly výkonnostný rast dieťaťa (predčasná špecializácia). Na mladých hráčov sa vytvára tlak v podobe výsledkov a dosiahnutého výkonu. Kolektívne ciele (výsledok zápasu) je nadradený individuálnemu zdokonaľovaniu jednotlivcov. U hráčov sa utlmuje ich individualita, silné stránky, „hráčstvo“ a výkonnostný potenciál pre hokejový rast v neskoršom veku. Hráči sú síce silní, rýchli a vytrvalí, ale nevedia hrať hokej.

2. Sú zaznamenané prípady, kedy rodičia dajú dieťa na hokej, ako akúsi investíciu do budúcnosti („budeš hrať v NHL a zarábať veľa peňazí“). Túto motiváciu deťom netreba brať, ale pravdepodobnosť, že sa to podarí, je veľmi nízka. Rodičia by to mali mať na pamäti a v tomto duchu k športovej príprave aj pristupovať. Jednou z výhod športovania je, že pripraví človeka na život aj v „nešportovom“ prostredí (napr. príprava do civilného zamestnania – vytrvalosť, pracovitosť, vedieť víťaziť i zvládať prehru, spolupracovať v kolektíve,...)

3. Súčasná doba prináša pre deti nadmerný blahobyt. Deti žijú v „zóne komfortu“ a v neskoršom veku majú problémy v sociálnom prostredí a nevedia sa presadiť v silnejšej konkurencii. Je potrebné, aby sme deti donútili prekročiť hranice „zóny pohodlia“ tým, že na nich budeme zvyšovať nároky (musí sa samé sa obliecť do výstroja, odniesť si tašku, nechať ho/ju pracovať samostatne,...).

Negatívnou oblasťou je aj vplyv sociálnych sietí a komunikačných prostriedkov (smartfóny, tablety, počítače,...). Deti sú ovplyvnené virtuálnym svetom a veľmi citlivé na spôsob komunikácie. Mladí ľudia majú prístup k obrovskému množstvu rôznych informácií, ale nevedia ako s nimi „pracovať“. Rodičia by mali na túto oblasť viac dohliadať / kontrolovať.

Jednou z ďalších negatív súčasnosti je, že organizovaná forma športovania (športový klub) supluje aj to, čo sa deti kedysi učili na „ulici“.

4. Tréneri by mali pripravovať mladých športovcov na herné (zápasové) podmienky a nie iba nacvičovať dril. Je potrebné ich učiť hrať hokej a nebudovať v nich strach z chýb. Zápas je len súčasťou, nie cieľom dlhodobej športovej prípravy. Oveľa významnejšiu úlohu zohráva tréning. Dieťa je potrebné viesť k samostatnosti, koncentrácii, uvedomelosti a aktivite (výkonnosť ovplyvňuje v prvom rade samotný hráč, klub vytvára podmienky). Princíp rastu výkonnosti hráča by mal byť postavený na kvalitnom tréningovom procese a nie na množstve zápasov.

5. V deťoch je potrebné pestovať správne hodnoty a životné postoje (slušnosť, zmysel pre fair-play, úctu a rešpekt k iným,...). Vychovať slušného človeka je viac, ako vychovať úspešného športovca. Túto povinnosť majú ako tréneri, tak aj rodičia.

6. Je potreba zlepšiť komunikáciu na úrovni športový klub – tréneri – rodičia. Odporúča sa nastaviť pravidlá na začiatku sezóny a dodržiavať ich.


ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 15.10. - 21.10.2018

20.10.2018 sobota

09.00 hod. HOBA BA - HKL BA, žiaci 8

11.30 hod. HOBA BA - HK Senica, žiaci 7

13.15 hod. HK Senica - HOBA BA, žiaci 6, hrá sa na ZŠ Lamač

15.30 hod. HKL BA - HOBA BA, žiaci 5

14.00 hod. HOBA BA - Piešťany, dorast

17.00 hod. HOBA BA - Topoľčany, juniori


21.10.2018 nedeľa

10.30 hod. HOBA BA - Piešťany, dorast

13.00 hod. HOBA BA - Topoľčany, juniori

15.30 hod. HOBA BA - Trnava, kadeti