REKLAMA K ZOH 2018

V utorok 30.1.2018 sa bude u partnera nášho klubu fy. TODOS, ul M. Sch. Trnavského č.14 (nad čerpaciou stanicou Lukoil) natáčať reklama k ZOH 2018. K výrobe reklamy potrebujeme 30 predprípravkárov. Zraz bude o 15.00 hod. v showroome TODOS. Rodičia, ktorí privezú svoje deti na autách, môžu parkovať na parkovisku ČS Lukoil. Na túto akciu potrebujeme len deti v hokejových dresoch, bez hokejového výstroja. Celé to bude trvať max. do 16.15 hod. Krátke stretnutie rodičov sa k tejto akcii uskutoční v pondelok počas tréningu 0-1-2 o 17.30 hod. v šatni č.6. Ďakujeme vám veľmi pekne za ochotu a spoluprácu.

POTVRDENIA O ZDANITEĽNÝCH PRÍJMOCH

V prípade, že ste v roku 2017 vykonávali nejakú pracovnú činnosť pre náš hokejový klub na základe Dohody o vykonaní práce resp. Dohody o brigádnickej práci študentov, Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby si môžete prevziať v kancelárii hokejového klubu v poobedňajších, resp. večerných hodinách počas tréningov. V prípade, ak máte záujem si stretnutie dohodnúť v inom čase, termín stretnutia si dohodnite na t.č. 0905 723 873 u p. Semančíka.

TRÉNERSKÝ TÍM POSILNÍ ODBORNÍK NA KORČUĽOVANIE

Od budúceho týždňa náš trénerský tím posilní odborník na korčuľovanie, tréner pán Tomáš Kunya.  Príde k najmenším HOBAkom do predprípravky a prípravky. Už v krátkom čase jeho bohaté skúsenosti poskytneme aj našim žiakom, pre ktorých aktuálne pripravujeme vhodný program. O tomto programe vás budeme informovať na klubovej stránke. 

HRÁČSKE ZMLUVY

Hráči, resp. zákonní zástupcovia, ktorí majú s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu, si môžu zaevidovanú hráčsku zmluvu SZĽH vyzdvihnúť u p. Hrdličku v pracovnom týždni, vždy po 16.00 hod. Stretnutie si môžete dohodnúť aj telefonicky na t.č. 0911 158 555.

TRÉNINGY BRANKÁROV

Nakoľko sa nám nepodarilo aj napriek našej snahe zabezpečiť tréningy brankárov každý utorok, tak ako tomu bolo od začiatku tejto sezóny, alternatíva tých špeciálnych tréningov je nasledujúca:


všeobecná príprava (príprava na suchu)

každý utorok 14.45 - 15.45 hod. rozcvičovňa


špeciálna príprava (príprava na ľade)

každá streda 13.30 - 14.30 hod. počas individuálnych resp. doplnkových tréningov na ľade


Tréner brankárov sa bude počas tyždňa taktiež zúčastňovať tréningov hlavne vyšších kategórii po dohode s hlavnými trénermi.


Špeciálne tréningy brankárov, ktoré boli tie utorky, budú opäť po skončení verejného korčuľovania.

MÁME ĎALŠIEHO HOBÁKA

V interiéri nášho domovského štadióna dnes pribudol ďalší HOBAk. Ide o hokejovú postavičku, ktorá bola vyrobená k MS 2011, ktoré sa konali na Slovensku. Hokejový "prestup" zrealizoval p. Saňa a do našich farieb ho "obliekol" p. Melichar. Obom veľmi pekne ďakujeme a veríme, že náš HOBAčik bude svedkom hokejového napredovania našich hráčov a domácich víťazstiev. Prosíme všetkých, aby na neho dávali pozor a aby nám v takejto podobe vydržal čo najdlhšie.

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY AJ PRE HRÁČOV PRÍPRAVKY

Individuálnych tréningov špeciálnej prípravy sa okrem mladších a starších žiakov budú môcť od tohto týždňa (od 16.1.2018)  zúčastňovať aj hráči (hráčky), ktorí (ktoré) trénujú v prípravke (družstve 3-4). Individuálne tréningy sú zabezpečené v nasledovných termínoch:

utorok a stredu od 13.30 do 14.30 hod. (mimo prázdnin a štátnych sviatkov)

V stredu sa pravidelne tréningov zúčastňuje aj tréner brankárov, čiže sú na tomto tréningu vítaní aj všetci brankári. 

Z organizačných dôvodov je nutné sa na tréning prihlásiť trénerovi p. Marekovi Michálekovi SMSkou, na t.č. 0948 006 243 deň vopred, prípadne najneskôr do 10.00 hod. v deň konania tréningu. 

Ďakujeme spoločnosti HERNWOOD, ktorá spolupracuje s našim klubom pri zabezpečení individuálnych tréningov. 

ĎAKUJEME ZA PODPORU

V roku 2017 náš klub obdržal z 2% sumu 4.987,23 EUR. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti nákladov za dopravu v aktuálnej hokejovej sezóne nasledovne:

1.993,00,- EUR  Xlinebus, úhrada 14.09.2017
1.632,25,- EUR  Xlinebus, úhrada 16.10.2017
1.361,98,- EUR  Xlinebus, úhrada 20.11.2017

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí aj takouto formou podporili aktivity nášho klubu.

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2018
Vám praje

HOBA BRATISLAVA