1
VAŠE 2% PRE MLÁDEŽNÍCKY HOKEJ | www.hoba.sk

VAŠE 2% PRE MLÁDEŽNÍCKY HOKEJ

 

Dve percentá –  matematicky  neznamenajú  príliš  veľa,  ale.... všetko je relatívne..., pre nás sú však veľmi dôležité.

Okrem finančnej čiastky, ktorou môžete takto prispieť na činnosť nášho klubu je to aj určité vyjadrenie názoru, súhlasu s našou činnosťou. Je to podpora hokeja, príspevok na zmysluplné trávenie voľného času našich detí. V našom klube teraz pracuje v 8. družstvách viac ako 300 chlapcov a dievčat. Z viacerých môžu vyrásť dobrí športovci – hokejisti. Majú talent, obetavých trénerov a rodičov, ktorí ich všemožne podporujú. V dnešnej situácii je ale každá pomoc vítaná. V snahe zlepšiť podmienky našich zverencov obraciame sa na Vás s prosbou – venujte nám VAŠE DVE PERCENTÁ. Budú použité na činnosť nášho klubu pre deti a mladých ľudí, ktorí milujú hokej. Zrejme sa nestane zo všetkých Chára, Višňovský, alebo Halák, ale snažíme sa o to, a keď z nich vyrastú slušní a schopní ľudia, naša snaha a Váš dar budú znamenať veľmi veľa!

Za Váš príspevok Vám Ď A K U J E M E !

HOBA Bratislava


Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2%?

A. Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

B. Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

C. Právnické osoby

 

Údaje o prijímateľovi:

 

Obchodné meno alebo názov: Športový hokejový klub KŠK Bratislava
Sídlo:         Harmincova 3, 841 01 Bratislava  
IČO:         31798241        
Právna forma:     Občianske združenie      

 

Editovateľné vyhlásenie nájdete tu