1
OZNAM | www.hoba.sk

OZNAM

OZNAM: najneskôr 26.5.2017 musia všetci hráči vypratať šatňu. Zimný štadión bude v mesiaci jún z dôvodu údržby uzavretý!

RODIČOVSKÉ STRETNUTIE - (17.5./19.5.2017)

1. Program prípravného + predsúťažného obdobia: 
9.5.-26.5.2017 - špeciálna príprava (ľad) + všeobecná príprava (26.5.2017 treba vypratať šatňu, vstup na zimný štadión v mesiaci jún bude zakázaný)
29.5.-28.6.2017 - špeciálna príprava (sucho - miesto bude určené)
28.6.-30.7.2017 - prestávka
31.7. - 4.8.2017 - kemp Hamuliakovo
od 7.8.2017 - príprava na Hobe (ľad od 10.8.2017)
19.8. - 20.8.2017 - Turnaj Ostravské hokejové hry / 18.8-20.8.2017 Chára cup Partizánske

Prosím rodičov detí siedmeho ročníka Pozdech, Tisovčík, Valovič, Vannay, Fedák o vyjadrenie záujmu, prípadne nezáujmu o Kemp v Hamuliakove a Turnaja OHH a rodičov ôsmeho ročníka Bilík, Dziak, Fedák, Guderna, Korec, Matzenauer, Musalinov, Špaček, Vannayová  o vyjadrenie záujmu, prípadne nezáujmu o Kemp v Hamuliakove a Turnaja Chara cup v Partizánskom.

2. Šatňa:
Do konca mája deti ostávajú v príslušnej šatni, od augusta je šatňa v štádiu riešenia.

3. Rodičovské stretnutie + konzultačné hodiny:
Ďalšie rodičovské stretnutie je naplánované na prelome mesiacov august/september (termín sa upresní), po rodičovskom stretnutí budú ďalej určené dni konzultačných hodín, kde sa môže rodič informovať na svoje dieťa.
4.Lekárska prehliadka:
Pre kategóriu starších žiakov platí, že potvrdenie stačí od svojho obvodného, resp. detského lekára na tlačive, ktoré sa dá stiahnúť na http://hoba.sk/sites/default/files/Lekárska prehliadka.doc .
Výnimka platí pre hráčov, ktorí budú potencionálne nastupovať za kadetov. V tom prípade potrebujú lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára!
Termín odovzdania lekárskej prehliadky je 26.5.2017.

5. Individuálne tréningy:
Individuálne tréningy budú prebiehať aj v aktuálnej sezóne 17/18, termíny a časy budú upresnené v septembri.

6. Dôležité:
a) známky - priniesť výpis známok zo školy
b) letná príprava - je najdôležitejšie obdobie z hokejovej sezóny, preto vás prosím, keby ju každé dieťa mohlo absolvovať v čo najpočetnejšom množstve.To isté platí aj o tréningových jednotkách v auguste. Ak by to bolo možné, prosím o absolvovanie letnej dovolenky v mesiaci júl.
c) dochvíľnosť - prosím o dochvíľnosť hráčov na tréningovú jednotku (samozrejme akceptujeme, ak majú vyučovanie, prípadne iný problém a nestíhajú zraz, stačí to oznámiť formou sms alebo mailom hlavnému trénerovi)
d)sprcha - každý hráč sa povinne po tréningovej jednotke bude sprchovať


V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať hlavného trénera na tel. čísle: 0905 343 620 do 19:00 hod., prípadne sms alebo mailom na: filiptallo@gmail.com