1
STARŠÍ ŽIACI: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 26.6. DO 2.7.2017 | www.hoba.sk

STARŠÍ ŽIACI: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 26.6. DO 2.7.2017

PONDELOK:

7+8B - zraz 16:50 hod., všeobecná príprava 17:00 - 18:30 hod., (telocvičňa Nejedlého) prosím, priniesť si florbalovú hokejku, oblečenie a obuv vhodnú do telocvične

       
8A+9 - zraz 16:50 hod., všeobecná príprava 17:00 - 18:30 hod., (telocvičňa Beňovského)

UTOROK:

zraz 15:05 hod., všeobecná príprava 15:15 - 16:30 hod., (Karola Adlera 5)
 
zraz 16:20 hod., všeobecná príprava 16:30 - 17:45 hod., (Karola Adlera 5)

STREDA:

7+8B zraz 15:20 hod., všeobecná príprava 15:30 - 17:00 hod., (Karola Adlera 5)

8A+9 zraz 16:05 hod., všeobecná príprava 16:15 - 18:00 hod., (zimný štadión HOBA)

ŠTVRTOK:

7+8B zraz 14:55 hod., všeobecná príprava 15:00 - 16:15 hod., (telocvičňa Karola Adlera 5), prosím, priniesť si florbalovú hokejku, oblečenie a obuv vhodnú do telocvične

8A+9 zraz 16:05 hod., všeobecná príprava 16:15 - 18:00 hod., (zimný štadión HOBA)

PIATOK:
voľno

8 voľno

SOBOTA A NEDEĽA - VOĽNO

 

Ďalší program bude upresnený a poslaný rodičom na mail do konca týždňa. 

Prajem príjemné prázdniny a dovolenku plnú oddychu!!!