1
Starší žiaci | www.hoba.sk

Starší žiaci

24 jún, 2017, 8:26 poobede
PONDELOK:

7+8B - zraz 16:50 hod., všeobecná príprava 17:00 - 18:30 hod., (telocvičňa Nejedlého) prosím, priniesť si florbalovú hokejku, oblečenie a obuv vhodnú do telocvične

       
8A+9 - zraz 16:50 hod., všeobecná príprava 17:00 - 18:30 hod., (telocvičňa Beňovského)

UTOROK:

zraz 15:05 hod., všeobecná príprava 15:15 - 16:30 hod., (Karola Adlera 5)
 
zraz 16:20 hod., všeobecná príprava 16:30 - 17:45 hod., (Karola Adlera 5)

STREDA:

7+8B zraz 15:20 hod., všeobecná príprava 15:30 - 17:00 hod., (Karola Adlera 5)

8A+9 zraz 16:05 hod., všeobecná príprava 16:15 - 18:00 hod., (zimný štadión HOBA)

ŠTVRTOK:

7+8B zraz 14:55 hod., všeobecná príprava 15:00 - 16:15 hod., (telocvičňa Karola Adlera 5), prosím, priniesť si florbalovú hokejku, oblečenie a obuv vhodnú do telocvične

8A+9 zraz 16:05 hod., všeobecná príprava 16:15 - 18:00 hod., (zimný štadión HOBA)

PIATOK:
voľno

8 voľno

SOBOTA A NEDEĽA - VOĽNO

 

Ďalší program bude upresnený a poslaný rodičom na mail do konca týždňa. 

Prajem príjemné prázdniny a dovolenku plnú oddychu!!!

23 máj, 2017, 3:01 poobede
OZNAM: najneskôr 26.5.2017 musia všetci hráči vypratať šatňu. Zimný štadión bude v mesiaci jún z dôvodu údržby uzavretý!

RODIČOVSKÉ STRETNUTIE - (17.5./19.5.2017)

1. Program prípravného + predsúťažného obdobia: 
9.5.-26.5.2017 - špeciálna príprava (ľad) + všeobecná príprava (26.5.2017 treba vypratať šatňu, vstup na zimný štadión v mesiaci jún bude zakázaný)
29.5.-28.6.2017 - špeciálna príprava (sucho - miesto bude určené)
28.6.-30.7.2017 - prestávka
31.7. - 4.8.2017 - kemp Hamuliakovo
od 7.8.2017 - príprava na Hobe (ľad od 10.8.2017)
19.8. - 20.8.2017 - Turnaj Ostravské hokejové hry / 18.8-20.8.2017 Chára cup Partizánske

Prosím rodičov detí siedmeho ročníka Pozdech, Tisovčík, Valovič, Vannay, Fedák o vyjadrenie záujmu, prípadne nezáujmu o Kemp v Hamuliakove a Turnaja OHH a rodičov ôsmeho ročníka Bilík, Dziak, Fedák, Guderna, Korec, Matzenauer, Musalinov, Špaček, Vannayová  o vyjadrenie záujmu, prípadne nezáujmu o Kemp v Hamuliakove a Turnaja Chara cup v Partizánskom.

2. Šatňa:
Do konca mája deti ostávajú v príslušnej šatni, od augusta je šatňa v štádiu riešenia.

3. Rodičovské stretnutie + konzultačné hodiny:
Ďalšie rodičovské stretnutie je naplánované na prelome mesiacov august/september (termín sa upresní), po rodičovskom stretnutí budú ďalej určené dni konzultačných hodín, kde sa môže rodič informovať na svoje dieťa.
4.Lekárska prehliadka:
Pre kategóriu starších žiakov platí, že potvrdenie stačí od svojho obvodného, resp. detského lekára na tlačive, ktoré sa dá stiahnúť na http://hoba.sk/sites/default/files/Lekárska prehliadka.doc .
Výnimka platí pre hráčov, ktorí budú potencionálne nastupovať za kadetov. V tom prípade potrebujú lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára!
Termín odovzdania lekárskej prehliadky je 26.5.2017.

5. Individuálne tréningy:
Individuálne tréningy budú prebiehať aj v aktuálnej sezóne 17/18, termíny a časy budú upresnené v septembri.

6. Dôležité:
a) známky - priniesť výpis známok zo školy
b) letná príprava - je najdôležitejšie obdobie z hokejovej sezóny, preto vás prosím, keby ju každé dieťa mohlo absolvovať v čo najpočetnejšom množstve.To isté platí aj o tréningových jednotkách v auguste. Ak by to bolo možné, prosím o absolvovanie letnej dovolenky v mesiaci júl.
c) dochvíľnosť - prosím o dochvíľnosť hráčov na tréningovú jednotku (samozrejme akceptujeme, ak majú vyučovanie, prípadne iný problém a nestíhajú zraz, stačí to oznámiť formou sms alebo mailom hlavnému trénerovi)
d)sprcha - každý hráč sa povinne po tréningovej jednotke bude sprchovať


V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať hlavného trénera na tel. čísle: 0905 343 620 do 19:00 hod., prípadne sms alebo mailom na: filiptallo@gmail.com
14 máj, 2017, 11:31 doobeda

Z dôvodu zlúčenia tréningov ôsmeho a deviateho ročníka a následne veľkej početnosti hráčov budú niektoré tréningy rozdelené na kategórie 9+8A a 7+8B. 

Do kategórie 8A sú zaradení hráči: Apalovič Ondrej, Fedák Filip, Frajt Norbert, Guderna Alexander, Janoštiak Filip, Klečka Lukáš, Krnčok Jakub, Marušinec Ján 

Do kategórie 8B sú zaradení hráči: Bilík Michal, Bučičová Nikola, Černák Matúš, Dziak Daniel, Gálik David, Gregor Sarah, Korec Ján, Krutka Roman, Radovich Filip, Špaček Peter, Vakula Jakub, Vannayová Linda

4 máj, 2017, 10:29 poobede

1. Apalovič Ondrej
2. Bilík Michal
3. Bučičová Nikola
4. Černák Matúš
5. Dziak Daniel
6. Fedák Filip
7. Frajt Norbert
8. Gálik Dávid
9. Gregor Sarah
10. Guderna Alexander
11. Janoštiak Filip
12. Klečka Lukáš
13. Korec Ján
14. Krnčok Jakub
15. Krutka Roman
16. Marušinec Ján
17. Matzenauer Oliver
18. Musalimov Dmitrii
19. Radovich Filip
20. Špaček Peter
21. Vakula Jakub
22. Vannayová Linda

4 máj, 2017, 10:29 poobede

1. Cibulka Michal
2. Dobiašová Zuzana
3. Fabriová Tamara
4. Fedák Adam
5. Hačár Daniel
6. Hamid Martin
7. Horský Richard
8. Jenčík Alex Peter
9. Kasa Matej
10. Kollár Šimon
11. Lavrinčík Šimon
12. Lukáčik Leonard
13. Mackovich Matúš
14. Medveď Ondrej
15. Mikulec Jakub
16. Pavlik Zalán
17. Pozdech Samuel
18. Romhin Daniel
19. Slabej Patrik
20. Sokolík Maxim
21. Šinkovic Simon
22. Tisovčík Samuel Marcus
23. Valovič Goran
24. Vannay Peter

1 máj, 2016, 2:57 poobede

Hlavný tréner: Mgr. Filip Tallo, 0905 343 620, mail: filiptallo@gmail.com

Asistenti trénera: Mgr. Miroslav Huntata, PhD. 0904 912 755, Richard Mašlanka 0917 298 239