BRÚSENIE KORČÚĽ DECEMBER 2019

01.12.2019   nedeľa    07.00 – 19.00 hod.

04.12.2019   streda     07.00 – 19.00 hod.

06.12.2019   piatok     07.00 – 19.00 hod.

07.12.2019   sobota    16.00 – 20.00 hod. 

08.12.2019   nedeľa    09.30 – 11.15 hod., 17.15 – 18.45 hod.

10.12.2019   utorok    07.00 – 19.00 hod.

13.12.2019   piatok     07.00 – 19.00 hod.

14.12.2019  sobota     16.00 – 17.45 hod., 18.15 – 19.45 hod.

15.12.2019  nedeľa     07.00 – 19.00 hod.

18.12.2019  streda      07.00 – 19.00 hod.

19.12.2019   štvrtok    07.00 – 19.00 hod.

21.12.2019   sobota     16.00 – 17.45 hod., 18.15 – 19.45 hod.

22.12.2019   nedeľa     09.30 – 11.15 hod., 17.15 – 18.45 hod.

27.12.2019   piatok      07.00 – 19.00 hod.

28.12.2019   sobota     16.00 – 17.45 hod., 18.15 – 19.45 hod.

29.12.2019   nedeľa     09.30 – 11.15 hod., 17.15 – 18.45 hod.


Prevádzka zim.št. si vyhradzuje právo na zmenu termínov.