BRÚSENIE KORČÚĽ - JÚN 2022

02.6.2022  07.00 - 20.00 hod.

06.6.2022  07.00 - 20.00 hod.

10.6.2022  07.00 - 20.00 hod.