BRÚSENIE KORČÚĽ - NOVEMBER 2018

06.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

10.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

14.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

18.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

22.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

26.11.2018   07.00 - 19.00 hod.

30.11.2018   07.00 - 19.00 hod.


Cena brúsenia 3,40 EUR.

Prevádzka zim.št. si vyhradzuje právo na zmenu termínov!