LEKÁRSKE PREHLIADKY NA NOVÚ SEZÓNU

V kategóriách 0-1-2, 3-4 a mladší žiaci musia všetci hráči povinne absolvovať lekársku prehliadku u svojho lekára (pediatra). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky si môžete zobrať u svojho trénera, prípadne stiahnuť TU.

Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne vedúcim družstiev najneskôr 21.6.2019.

V kategóriách starší žiaci, kadeti, dorast a juniori musia všetci hráči absolvovať lekársku prehliadku povinne u športového lekára. Náš klub spolupracuje so športovou lekárkou Dr. Urvayovou, prípadne si môžete vybrať športového lekára podľa vlastného uváženia. Prehliadka u Dr. Urvayovej stojí hráča do 16 rokov 20 EUR, hráča nad 16 rokov 25 EUR a obsahuje: Antropometrické vyšetrenie, Ortopedické vyšetrenie, TK+PF, EKG, Spirometrické vyšetrenie so záverom vyšetrenia a doporučeniami. V prípade nálezu doktorka zabezpečí ďalšie potrebné odborné vyšetrenia. Každý hráč musí mať pri sebe preukaz poistenca, tenisky, trenky a uterák. Vyšetrenie treba vyplatiť pani doktorke v ambulancii hneď po absolvovaní prehliadky. Tlačivo o jej absolvovaní prosíme odovzdať svojim trénerom, najneskôr 21.6.2019.


Termíny prehliadok u Dr. Urvayovej:


- starší žiaci 13.,14.,15.,16.,17.,20.,21.5.2019

- kadeti 22.,23.,24.,27.5.2019

- dorast 28.,29.,30.,31.5.2019

- juniori 3.,4.,5.6.2019 


Presný rozpis vyšetrení s časom príchodu na vyšetrenie týchto vekových kategórií majú hráči u svojich trénerov. Objednajte sa a určite si termín a čas u svojho trénera.


Kontaktná adresa ambulancie Dr. Urvayovej:


Dr. Alena Urvayová

Športová hala Mladosť

Trnavská 39, Bratislava

t.č. 02/444 534 26