MESAČNÉ PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ - SEZÓNA 2019/2020

Nakoľko nám stúpli náklady klubu:

- zvýšenie ceny ľadovej plochy o 10%

- štartovné SZĽH za jednotlivé ročníky od prípravky po juniorov

- zmena štruktúry súťaží od tejto sezóny,


sme nutení od 1.9.2019 zvýšiť mesačné príspevky na športovú činnosť v hokejovej sezóne 2019/2020 pre jednotlivé ročníky nasledovne:


 

0 - 1 - 2       55 €
3 - 4       70 €
5 - 6        80 €
7 - 8       80 €
Kadeti       80 €
DOR.       80 €
JUN.       80 €

 

Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať vždy najneskôr do 5. dňa v príslušnom mesiaci na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                       SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:             meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je platený  príspevok.

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu, prípadne u p. Havránka (p. Havránkovej).

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.