OPATRENIA PRE ZABEZPEČENIE OCHRANY ZDRAVIA

Ako sme už avizovali, prinášame vám konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú prevádzky nášho domovského štadiónu z dôvodu obmedzení týkajúcich sa pandémie COVID-19:

1. Do priestorov zimného štadióna bude až do odvolania vstup možný iba cez jediný vstup, ktorým bude vchod od parkoviska.

2. Do priestorov zimného štadióna budú mať vstup umožnený len zamestnanci STARZu a športoví odborníci so zmluvným vzťahom s našim hokejovým klubom (tréneri, funkcionári a vedúci družstiev zabezpečujúci športovú prípravu).

INÝM OSOBÁM AKO NAPR. RODIČOM MALOLETÝCH ŠPORTOVCOV BUDE VSTUP DO PRIESTOROV ZIMNÉHO ŠTADIÓNA DO ODVOLANIA PRÍSNE ZAKÁZANÝ, PRIČOM VÝNIMKOU MÔŽE BYŤ IBA ČASOVO NAJKRATŠÍ ČAS MOŽNÝ NA NEVYHNUTNÚ ASISTENCIU PRI OBLIEKANÍ A ZAVÄZOVANÍ KORČÚĽ  PREDPRÍPRAVKÁROV A PRÍPRAVKÁROV, AK TO DETI SAMÉ NEZVLÁDNU.

Podobné opatrenia platia aj na zimných štadiónoch Ondreja Nepelu a Vladimíra Dzurillu, žiadame všetkých, aby ich rešpektovali s cieľom ochrany zdravia.

V prílohe list od pána riaditeľa STARZu:

https://drive.google.com/file/d/13VbXPQyhUKhDTiVjZL-v3OeoLrvf5tcJ/view?usp=sharing