PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH KLUBOV V TLAČOVEJ SPRÁVE SZĽH