PONUKA ATLETICKÝCH TRÉNINGOV POČAS PRÁZDNIN

Atletický klub HNTN, ktorý spolupracuje s našim klubom počas celej sezóny na všeobecnej príprave hráča a zabezpečuje tréningy pre všetky naše kategórie žiakov, prichádza počas letných prázdnin s ponukou kondičných atletických tréningov. V prípade, že budete mať o uvedené tréningy záujem, všetky potrebné informácie nájdete v priloženom LETÁKU.