PRÍPRAVA TRÉNINGOV NA ĽADOVEJ PLOCHE

Stále sledujeme aktuálnu situáciu s možnosťou opätovného začiatku tréningového procesu. Ešte v pondelok sa má potvrdiť uvoľnenie niektorých nariadení, ktoré by nám umožnili trénovať. Máme k dispozícii informácie, ktoré uvádzajú, že osoby (od 10 rokov), ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19 vykonanom v požadovanom termíne, by mohli vykonávať športovú aktivitu - tréning v počte najviac 6 osôb na športovisku. Potvrdenie o NEGATÍVNOM výsledku testu každého hráča /-čky, bude pred vstupom na zimný štadión potrebné odovzdať na základe usmernenia k vyhláške ÚVZ SR hlavnému trénerovi danej vekovej kategórie, resp. osobe ním určenej. Rodičia (alebo zákonný zástupca) dieťaťa do 10 rokov budú musieť odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak sa v pondelok potvrdia uvoľnenia nariadení, v utorok 3.11.2020 by sme začali s tréningami na ľadovej ploche v takom rozsahu, aký bol pred 2 týždňami. Sledujte prosím klubovú stránku, všetky informácie zverejníme hneď, ako to bude možné. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.