PROJEKT SPOLOČNÁ CESTA, SPOLOČNÉ VÍŤAZSTVÁ
Ďakujeme mestskej časti Dúbravka za dotáciu vo výške 11.500 EUR na kalendárny rok 2021. Dotáciu sme použili v plnej výške na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac september 2021.