ROZPIS BRÚSENIA KORČÚĽ - NOVEMBER 2021

02.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

05.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

06.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

09.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

10.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

13.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

14.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

17.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

18.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

21.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

25.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

26.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

29.11.2021   07.00 - 21.00 hod.

30.11.2021   07.00 - 21.00 hod.