STARŠÍ ŽIACI 7: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 12.8. DO 18.8.2019

ZRAZ SUCHÝ TRÉNING ĽAD
PO 10:15 12:00 - 12:45 10:45 - 11:45
UT 07:45 09:30 - 10:15 08:15 - 09:15
ST 09:30 11:15 - 12:00
10:00 - 11:00
ŠT 12:45
HOBA BA - Ružinov BA 14:15 - 15:45
PI 09:00
09:15 - 10:00 10:30 - 11:30
SO V O Ľ N O
NE V O Ľ N O
POĎAKOVANIE: Ďakujeme p. Semančíkovi a p. Hrdličkovi za perfektne pripravenú šatňu na sezónu 2019/2020. Taktiež ďakujeme aj vedúcemu družstva dorastu Karolkovi, za poriadok a údržbu v priestoroch telocvične. Aj takýmito skutkami sa cítime lepšie na štadióne a tým pádom sa nám aj lepšie trénuje.