STARŠÍ ŽIACI 8: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 12.8. DO 18.8.2019

ZRAZ SUCHÝ TRÉNING ĽAD
PO 07:45 09:30 - 10:15 08:15 - 09:15
UT 10:15 12:00 - 12:45 10:45 - 11:45
ST 07:00 08:45 - 09:30
07:30 - 08:30
ŠT 10:30
HOBA BA - Ružinov BA 11:45 - 13:15
PI 11:30
11:45 - 12:30 13:00 - 14:00
SO V O Ľ N O
NE V O Ľ N O
POĎAKOVANIE: Ďakujeme p. Semančíkovi a p. Hrdličkovi za perfektne pripravenú šatňu na sezónu 2019/2020. Taktiež ďakujeme aj vedúcemu družstva dorastu Karolkovi, za poriadok a údržbu v priestoroch telocvične. Aj takýmito skutkami sa cítime lepšie na štadióne a tým pádom sa nám aj lepšie trénuje.