Kontakt

Kontaktné údaje
HOBA BRATISLAVA
Zimný štadión, Harmincova ul., Bratislava - Dúbravka
Harmincova 2
841 01 Bratislava
+421 905 723 873
+421 911 158 555
Predsedníctvo klubu
Branislav Semančík
Ing. Ladislav Dedík, ArtD.
Ing. Dávid Hrdlička
Renáta Kovácsová
Fakturačné údaje
Harmincova 2
841 01 Bratislava 4

IČO: 50093592
DIČ: 2120247932
Bankové spojenie
Číslo účtu: 5109611318/0900
IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318
SWIFT: GIBASKBA