KADETI: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 1.6. DO 7.6.2020

ZRAZ SUCHÝ TRÉNING ĽAD
PO 14:55 pred zim.štad.
15:00 -17:00
UT 14:55 pred zim.štad.
15:00 -17:00

ST 10:00 na ZŠ Lamač

11:00 - 12:00
ŠT 12:15 na ZŠ Lamač
12:30 - 13:00, 14:30 - 15:00
13:15 -14:15
PI 14:55 pred zim.štad.
15:00 -17:00

SOV O Ľ N O

NEV O Ľ N O


OZNAM 1: Tréningový plán sa môže zmeniť v závislosti od toho, či sa ešte v priebehu týždňa uvoľní niekde ľad. Taktiež sa môže zmeniť na základe nepriaznivého počasia, alebo ďalších nepredvídateľných okolností. Preto prosíme, aby si hráči, prípadne rodičia pozerali tréningový program priebežne každý deň.
OZNAM 2: Hráči prichádzajú na tréningovú jednotku už prezlečení. Zimný štadión je uzatvorený.  
OZNAM 3: Všetci zúčastnení hráči musia byť pri účasti na tréningoch úplne zdraví, nebolo im ošetrujúcim lekárom nariadené karanténne opatrenie a taktiež neprišli za posledné dva týždne do styku s osobou, ktorá ochorela prenosným infekčným ochorením covid-19. V opačnom prípade budú poslaní domov.  Ak by hráč prišiel do kontaktu s osobou postihnutou korona vírusom, prosíme o okamžité kontaktovanie trénera alebo vedenie klubu, aby sme vedeli nastaviť opatrenia na zastavenie šírenia nákazy.