Vízia a ciele klubu

Vízia a ciele klubu:

Poslaním hokejového klubu HOBA BARTISLAVA je byť úspešným a rešpektovaným mládežníckym hokejovým klubom. 

Chceme vychovávať tak kvalitných hráčov, že budeme môcť založiť naše víťazstvá vo všetkých vekových kategóriách na vlastných odchovancoch.  Významne ovplyvníme myslenie našich trénerov, hráčov a rodičov už v najmladších vekových kategóriách. Zabezpečíme maximálnu kvalitu tréningového procesu a výchovy trénerov zameranú na rozvoj hráčov zo športového i ľudského hľadiska. Chceme byť najlepší a trénovať čo najlepšie, čo kladie vysoké požiadavky na trénerov. Vytvoríme zdravú konkurenciu, pracujeme s kvalitným náborovým programom na naplnenie všetkých vekových kategórií.  Naším cieľom je vychovávať hráčov, o ktorých bude záujem  v reprezentácii SR vo všetkých vekových kategóriách a v najvyšších súťažiach doma aj v zahraničí. Okrem záujmu o našich hráčov chceme, aby sa naši hráči v najvyšších súťažiach aj presadili a boli úspešní. Spoločne vytvoríme takú komunitu, že aj úspešní naši hráči, ktorí u nás vyrastali sa budú radi k nám vracať a budú vzorom a motiváciou pre nasledujúce generácie.