STARŠÍ ŽIACI 8: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 19.10. DO 25.10.2020

ZRAZ SUCHÝ TRÉNING ĽAD
POV O Ľ N O

UT 14:10

14:30 - 16:30
ST 05:40

06:00 - 08:00
ŠT 15:45 schody IUVENTA 16:00 - 17:15
PI 15:00 za zimákom 15:15 - 16:30
SOV O Ľ N O


NE V O Ľ N O

OZNAM: Hráči sú rozdelení do skupín a trénujú v 30min. blokoch v maximálnom počte 6 osôb na ľade.