STARŠÍ ŽIACI 8: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 21.6. DO 27.6.2021

ZRAZ SUCHÝ TRÉNING ĽAD
PO05:30
06:00 - 07:00
UT 15:45
16:00 - 17:30 kúpalisko Rosnička
ST 15:45
16:00 - 17:15 telocvičňa zimný štadión
ŠT 16:00

16:45 - 21:00
PI 16:00
16:45 - 18:00
SOV O Ľ N O

NE V O Ľ N O