STARŠÍ ŽIACI 7: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 19.10. DO 25.10.2020

ZRAZ SUCHÝ TRÉNING ĽAD
PO V O Ľ N O

UT 16:25

16:45 - 18:45
ST 15:45 schody IUVENTA
16:00 - 17:15
ŠT05:40
06:00 - 08:00
PI 16:30 16:30 - 17:45
SOV O Ľ N O


NEV O Ľ N O

 OZNAM: Hráči sú rozdelení do skupín a trénujú v 30min. blokoch v maximálnom počte 6 osôb na ľade.