STARŠÍ ŽIACI 7: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 21.5. DO 27.5.2018

PONDELOK:

7 - zraz 5:30 hod., špeciálna príprava 6:00-7:00 hod., (zimný štadión HOBA) 


UTOROK:

7 - zraz 15:35 hod., všeobecná príprava 15:45-17:00 (ihrisko za zimným štadiónom HOBA) 


STREDA:

7 - zraz 14:50 hod., všeobecná príprava 15:00-15:45 hod., špeciálna príprava 16:00-17:00 hod., (zimný štadión HOBA)


ŠTVRTOK: 

7 + 8 - zraz 15:05 hod., všeobecná príprava 15:15-16:45 hod., (Telocvičňa K. Adlera 5) prosím priniesť si florbalovú hokejku


PIATOK:

7 + 8 - zraz 15:15 hod.,špeciálna príprava 16:00-17:15 hod., (zimný štadión HOBA)


SOBOTA:

7 - voľno


NEDEĽA:

7 -  voľno


OZNAM1: Do konca týždňa treba vypratať šatňu. Za veci, ktoré zostanú v piatok v šatni zodpovedá hráč a rodič. 


OZNAM 2: hráči Šeleng, Rzounek, Javor absolvujú tento týždeň tréningový proces s kategóriou STŽ 8.

KONTAKT NA TRÉNEROV

Hlavný tréner: Mgr. Filip Tallo, 0905 343 620, mail: filiptallo@gmail.com

Asistenti trénera: Mgr. Miroslav Huntata, PhD. 0904 912 755, Richard Mašlanka 0917 298 239