STARŠÍ ŽIACI 7: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 12.4. DO 18.4.2021

ZRAZ SUCHÝ TRÉNING ĽAD
PO 14:40
14:45 - 15:45, online tréning aplikácia ZOOM

UT 14:40
14:45 - 15:45, online tréning aplikácia ZOOM

ST 14:40
14:45 - 15:45, online tréning aplikácia ZOOM

ŠT 14:40
14:45 - 15:45, online tréning aplikácia ZOOM
PI 14:40 14:45 - 15:45, online tréning aplikácia ZOOM

SOV O Ľ N O

NEV O Ľ N O