STARŠÍ ŽIACI 7: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 21.6. DO 27.6.2021

ZRAZ SUCHÝ TRÉNING ĽAD
PO 14:30

15:00 - 16:15
UT 15:45
16:00 - 17:30 kúpalisko Rosnička
ST 05:30

06:00 - 07:00
ŠT 16:00

16:45 - 21:00
PI 15:15 15:30 - 16:00 telocvičňa zimný štadión
SOV O Ľ N O

NEV O Ľ N O