Partneri


V klube pracujeme na vytváraní čo najlepších podmienok pre výchovu mladého hokejistu (hokejistky). Uvedomujeme si, že tak, ako je dôležitá špeciálna príprava (príprava na ľadovej ploche), je dôležitá pre hokejistu aj všeobecná príprava (príprava na suchu). Tréningy špeciálnej prípravy zabezpečujú kvalifikovaní tréneri na základe vypracovanej Športovej prípravy určenej pre všetky naše vekové kategórie. Tréningy všeobecnej prípravy okrem hokejových trénerov zabezpečujú aj tréneri špecializovaní na iný druh športu. Jedná sa podľa potrieb a dohodu s jednotlivými hlavnými trénermi našich vekových kategórií o atletické tréningy, silové tréningy a podobne. Tím trénerov dopĺňa tréner brankárov, ktorý sa venuje len samotnej príprave klubových brankárov. 

Okrem klubových tréningov ponúkneme našim hráčom aj individuálne tréningy, aby nemuseli za nimi cestovať po celej Bratislave, resp. po Slovensku. 

Pracujeme na posilnení a skvalitnení komplexnej prípravy mladého hráča. Do prípravy zapojíme aj iných odborníkov. Jedná sa aktuálne o fyzioterapeutov a športového psychológa. 

Našou snahou je vytvoriť v klube také podmienky, aby mali naši hráči možnosť sa presadiť v mládežníckych reprezentáciách a v kvalitných svetových súťažiach. Nechceme byť krúžok, chceme byť klub, ktorý bude pri práci s mládežou a s našimi spoločne dosiahnutými výsledkami úspešný a rešpektovaný.

Ak máte možnosť, záujem a ochotu podporiť našu prácu, budeme Vám veľmi vďační. Ponúkame Vám možnosť umiestnenia reklamy Vašej spoločnosti na mantineloch nášho domovského zimného štadiónu v Dúbravke, alebo na dresoch našich družstiev podľa dohody. Po vzájomnej dohode vieme zabezpečiť aj inú formu Vašej prezentácie. V prípade záujmu kontaktujte prosím vedenie nášho klubu mailom na adrese hokej.dubravka@gmail.com, alebo telefonicky na t.č. 0905 723 873 p. Semančík.

Tešíme sa na našu vzájomne úspešnú spoluprácu.