Partneri

Máte záujem podporiť aktivity nášho klubu?

Sústavne pracujeme na zlepšení a skvalitnení podmienok pre prípravu našich hokejistov /-stky. Minulú sezónu sa nám podarilo vytvoriť vlastnú telocvičňu, ktorá je v tomto čase už dosť kvalitne zabezpečená. Vytvorili sme aj hokejovú strelnicu, na nácvik streľby pre našich hokejistov /-stky. Počas celej sezóny sme tri krát v týždni zabezpečovali bezplatné individuálne tréningy špeciálnej prípravy pre našich hráčov /-čky. Zabezpečili sme moderné pomôcky na tréningy všeobecnej a špeciálnej prípravy.

Po každom mesiaci sme oceňovali najlepších hráčov jednotlivých kategórií. Všetkým brankárom nášho klubu sme zabezpečili brankársku hokejku.

Momentálne aktívne pracujeme na možnosti vytvorenia ešte jednej strelnice pre našich hráčov /-čky. Máme záujem v individuálnych tréningoch na ľade pokračovať opäť počas celej sezóny. Okrem špeciálnej prípravy máme záujem poskytnúť našim hráčom /-čkam ešte kvalitnejšie podmienky a možnosti všeobecnej prípravy. Máme nastavený nový model prípravy hokejového brankára vo všetkých vekových kategóriách.

Zabezpečíme potrebné materiálno technické zabezpečenie pre všetky ročníky (tréningové dresy, puky a pod.). Intanzívne pracujeme na spustení seniorského tímu od sezóny 2018/2019. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulosti pomohli materiálne, alebo finančne a aj vďaka ním sa nám podarilo dosiahnúť už spomínané skvalitnenie podmienok v našom klube.

Ak máte záujem a ochotu nám pomôcť v príprave na novú sezónu, ponúkame vám možnosť umiestnenia reklamy na dresoch našich družstiev, prípadne v interiéri zimného štadióna. V prípade záujmu, kontaktujte prosím vedenie nášho klubu na hokej.dubravka@gmail.com, prípadne si dohodnite stretnutie s p. Hrdličkom na t.č. 0911 158 555. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu!