PLATBA MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV

Vážení rodičia,
v prípade, ak nemáte prehľad o platbách mesačných príspevkov za Vaše dieťa, kontaktujte prosím Vás p. Semančíka prostredníctvom klubového mailu hokej.dubravka@gmail.com, prípadne sa informujte osobne v kancelárii hokejového klubu. Príspevky na športovú činnosť prosím Vás uhraďte vždy do piateho dňa v mesiaci, za príslušný mesiac. Dovoľujeme si Vás opätovne poprosiť aby ste platby posielali na účet nového klubu HOBA BRATISLAVA,

Názov účtu: HOBA BRATISLAVA
IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318

Pri platbe uvádzajte meno, priezvisko, vekovú kategóriu a mesiac, za ktorý je platba uskutočnená. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pristupujú k platbám príspevkov zodpovedne a platby realizujú do stanovených termínov. Dovoľujeme si požiadať aj tu druhú skupinu rodičov, aby platili príspevky na čas, aby sme mohli bez problémov a nerušene zabezpečovať celých chod klubu. Ak by mal niekto problém s úhradou, pošlite nám prosím informáciu s termínom doplatenia.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.