AKO ĎALEJ S NAŠIM KLUBOM

Na základe vzniknutej situácie nie len na Slovensku a v dôsledku opatrení prijatých vládou SR ale aj  aktuálneho vývoja v SZĽH, prijalo Predsedníctvo klubu nasledovné:

- ukončili sme  sezónu 2019/2020 a začíname prípravu na novú hokejovú sezónu 2020/2021

- veľmi radi by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým rodičom a partnerom za podporu a spoluprácu v predošlej sezóne. Bez vašej pomoci by sme len veľmi ťažko boli schopní zabezpečiť adekvátne podmienky na športovú činnosť. Ďakujeme všetkým trénerom za vedenie zápasov a tréningových procesov. Sme veľmi hrdí na všetky naše deti a mladých hokejistov, že obliekali náš zápasový dres, trénovali a hrali v našom spoločnom hokejovom klube a nielen tým nám robili radosť a dávali zmysel našej práci. ĎAKUJEME

- nová sezóna 2020/2021 začne od 30.3.2020 v núdzovom režime koordinovaná cez hlavných trénerov jednotlivých vekových kategórií na diaľku, prípadne klubom dočasne povereným trénerom

- ešte počas mesiaca marec sa môžu všetci hráči a rodičia v prípade potreby obrátiť so všetkým na svojich trénerov, ktorí Vás, alebo Vaše deti trénovali v sezóne 2019/2020, alebo priamo na vedenie klubu

- zoznam hlavných  trénerov v sezóne 2020/2021 bude na stránke zverejnený priebežne

- pripravíme pre každú vekovú kategóriu čo najlepšiu individuálnu prípravu, aby sa každý hráč mohol individuálne pripravovať a bol schopný sa zapojiť po spustení sezóny do klubovej prípravy (poslaná bude mailom do 5.4.2020, zatiaľ nech hráči trénujú podľa klubovej stránky, predprípravka a prípravka podľa už odoslaných tréningových plánov)

- nielen pre klub začalo ťažké a neisté obdobie, z tohto dôvodu žiadame všetkých, ktorých sa to týka o doplatenie si príspevkov na športovú činnosť

- sme si vedomí, že za mesiac marec sme neabsolvovali všetky plánované majstrovské zápasy a neabsolvovali kompletný tréningový proces. Úprimne Vás, rodičov všetkých našich hráčov, prosíme, aby ste za mesiac 3/2020 uhradili príspevky v plnej výške, aby klub bol schopný uhradiť všetky jeho finančné záväzky (faktúry za mesiac február prijaté v marci). Sme v situácii, v ktorej takto môžete výrazne napomôcť ďalšiemu fungovaniu klubu. Veľmi pekne ďakujeme

- za predpokladu, že nepríde k zásadnej zmene okolností, napr. že činnosť klubu bude pozastavená na skutočne výrazne dlhé obdobie, klub ponecháva platbu príspevkov na športovú činnosť od apríla na sumu upravenú ako počas letnej prípravy, výšku a spôsob platby uverejníme na stránke do konca mesiaca marec

- ak by sa niekto ocitol v náročnej situácii a mal by problém s platením príspevkov od apríla, Predsedníctvo klubu je pripravené na základe písomnej žiadosti individuálne riešiť odloženie platby na neskôr a pod.

- prosíme všetkých, ktorí majú možnosť pomôcť a tým udržať potrebné podmienky (trénerov atď.), aby kontaktovali klub

- Predsedníctvo klubu situáciu pozorne sleduje a bude vás o všetkom aktuálne informovať 


Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu trpezlivosť, podporu a pochopenie. 

S pozdravom,

Predsedníctvo hokejového klubu HOBA BRATISLAVA