AKTÍVNA REGENERÁCIA, REHABILITÁCIA - FYZIOPLÁVANIEPre našich starších žiakov kategórie AA, naposledy aj pre mladších žiakov, niečo nové, ale moderné a efektívne. V skratke - FYZIOPLÁVANIE. Rozmenené na drobné - náprava zlých pohybových stereotypov, správne dýchanie, svalová dysbalancia, správne pohybové návyky pre lepšiu koordináciu pohybu, inervácia mikrosvalov, regenerácia a aj rehabilitácia. Chlapci to už zvládajú výborne, za čo vďačíme pani trénerke Soničke Pulcovej, ktorá sa v bazéne, v jazere, v rieke a určite aj v moriach a oceánoch cíti ako ryba vo vode.