AKTUÁLNA SITUÁCIA V NAŠOM KLUBE

Všetci sme postrehli situáciu, ktorá sa udiala v polke decembra na našom domovskom zimnom štadióne. Havária na štadióne spôsobila, že z prevádzky bolo okamžite vyradené chladenie. Nakoľko je poškodené aj bezpečnostné zariadenie, nie je možná prevádzka až do odstránenia závad. Po kompletnom zmapovaní všetkých škod a následne všetkých potrebných úkonov, prichádza k odstráneniu vzniknutých poškodení celého systému. V ústrety nám vyšiel STARZ, prevádzkovateľ zimného štadiónu v Dúbravke a zimného štadiónu O. Nepelu, kde môžeme využívať pre všetky naše vekové kategórie ľadovú plochu po obdobie, pokiaľ sa obnoví prevádzka na našom domovskom štadióne. Na odstránení závad sa pracuje, všetko ale spomalili sviatky. Je veľkou snahou všetkých, aby sa prevádzka obnovila koncom januára 2020. Zatiaľ budeme využívať, tak ako sme už vyššie písali, ľadovú plochu zimného štadióna O. Nepelu, kde budeme mať dočasne svoje domáce prostredie. Budeme sa snažiť vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky pre všetky naše kategórie, aby sme zabezpečili tréningový plán v rámci možností. Z kapacitných dôvodov však nie je možné zabezpečiť žiadnu voľnú šatňu ani pre jednu našu vekovú kategóriu. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí ponúkli pomoc pri odstraňovaní vzniknutých škod, túto ponuku sme posunuli pánovi riaditeľovi STARZu a ak bude niečo potrebné pomôcť, budeme Vás informovať.