AKTUÁLNE INFORMÁCIE

BRÚSENIE KORČÚĽ

ZŠ Lamač, brúsenie korčúľ, ako sme uvádzali na stránke stále platí rovnako.


ZŠ Harmincova, brúsenie korčúľ september

19.09.2022   07.00 - 19.00 hod.

23.09.2022   07.00 - 19.00 hod.

27.09.2022   07.00 - 19.00 hod.

01.10.2022   07.00 - 19.00 hod.


ROZŠIROVANIE HARMINCOVEJ ULICE - PARKOVANIE PRED ZŠ

Z dôvodu rozširovania Harmincovej ul., bude počas stavebných prác obmedzené parkovanie aj pred naším domovským zimným štadiónom. Vchod na zimný štadión bude pôvodný, tam ku zmene neprichádza. Parkovisko pred zimným štadiónom bude počas septembra postupne uzatvorené prenosným dopravným značením. Po dohode s  vedúcim stavby môžeme počas tréningov a zápasov aj napriek značeniu parkovisko počas mesiaca september využívať. Od 1. októbra bude parkovisko úplne uzavreté a budeme musieť parkovať na okolitých parkovacích miestach v sídlisku alebo pred obchodným centrom Kaufland. 


REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

Ako sme už dávnejšie avizovali, počas tejto hokejovej sezóny by malo prísť k potrebnej rekonštrukcii nášho domovského zimného štadióna. Vzhľadom k stavu technického zariadenia je rekonštrukcia potrebná, termín samotnej realizácie je trocha neštandardný, ale vychádza z aktuálnej doby. Presný termín rekonštrukcie ešte nie je známy, komunikujeme a úzko spolupracujeme s vedením prevádzkovateľa zimného štadióna. Všetky naše vekové kategórie budú mať počas rekonštrukcie ZŠ tréningy špeciálnej prípravy zabezpečené na iných zimných štadiónoch v našom meste. Tréningy sa budeme snažiť zabezpečiť tak, aby sa dali logisticky stihnúť pre hráčov a v prípade potreby mladších vekových kategórií, aj pre ich rodičov. Rekonštrukcia by sa mala začať podľa plánu koncom tohto roka. O všetkých nových informáciách vás budeme postupne informovať.


KONTROLA PLATIEB PRÍSPEVKOV NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Ak niekto nemá prehľad o svojich platbách, skontrolujte si ich prosím priamo v kancelárii hokejového klubu alebo prostredníctvom klubového mailu hokej.dubravka@gmail.com. Hráčom, ktorí nebudú mať príspevky uhradené, nebude umožnené zúčastňovať sa tréningov vo vyššej vekovej kategórii, individuálnych tréningov a taktiež majstrovských zápasov.