AKTUÁLNE INFORMÁCIE, INFORMÁCIE O PRÍSPEVKOCH

Príprava všetkých našich vekových kategórií prebieha pod dohľadom našich trénerov iba prostredníctvom online tréningov. Zabezpečenie riadneho tréningového procesu všeobecnej a špeciálnej prípravy pre jednotlivé vekové kategórie nie je v tomto čase možné. 

Úplne mimo tréningového procesu klub zabezpečoval, a ak nám to situácia dovolí, aj bude zabezpečovať podujatia, ktoré podliehajú prísnemu dodržiavaniu daných nariadení. Na ďalšie podujatia sa bude potrebné v prípade záujmu opäť prihlásiť prihláškou termínovo viazanou na dané podujatie a splniť všetky podmienky, ktoré sú (budú) vopred presne dané. 

Klub komunikuje s mestom a prevádzkovateľom nášho domovského štadiónu na vytvorení čo najlepších podmienok počas týchto obmedzení. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nám bude v prípade splnení všetkých daných nariadení umožnené absolvovať pre prihlásených hráčov najbližšie podujatie  organizované klubom na zimnom štadióne O. Nepelu. Otvorenie prevádzky nášho domovského zimného štadiónu podlieha okrem nariadení vlády a ÚVZ taktiež jej ekonomickému a personálnemu zabezpečeniu. Hneď ako to bude možné, budeme na našom domovskom štadióne. Spoločne máme záujem vytvoriť podmienky na koncepčnú športovú prípravu celého klubu v mesiacoch apríl, máj a jún. Ďakujeme všetkým veľmi pekne za pochopenie a rešpektovanie tejto mimoriadnej situácie. 

Nakoľko sa neplatia príspevky na športovú činnosť u všetkých v plnej výške, už organizované podujatia boli a budú klubom spoplatnené. V žiadnom prípade sa nejedná pri podujatiach o organizovanú pravidelnú tréningovú činnosť. Všetci tréneri (vedúci družstiev) po odovzdaní príspevkov za dané podujatie dostávajú klubom vystavený riadny príjmový doklad o prevzatí hotovosti a všetky finančné prostriedky sú a budú v klube riadne zaevidované. Túto informáciu uvádzame preto, aby niekto náš záujem a snahu využiť obmedzené možnosti nevyhodnotil ako zárobkovú činnosť niekoho. Takáto prípadná neoverená informácia narúša do veľkej miery dôveru voči nášmu klubu a naše vnútorné vzťahy a prostredie. Naším úsilím je a bude udržať klub funkčný a neohroziť jeho chod po pandémii.

Príspevky na športovú činnosť sa aktuálne nemusia uhrádzať v plnej výške a rodičia majú od februára možnosť uhrádzať len 50% ich plnej výšky bez kontaktovania klubu. Ak sa niekto ocitol (ocitne) z dôvodu súčasnej situácie v platobnej neschopnosti, po vzájomnej dohode s rodičom hráča /-čky budeme hľadať všetky možnosti, aby sme si všetky deti v klube udržali a pripúšťame aj oslobodenie dieťaťa od platieb za vopred dohodnuté obdobie. V prípade, ak rodič uhradil za svoje dieťa mesačné príspevky za obdobie 2,3/2021 v plnej výške a jeho dieťa sa zúčastňovalo všetkých klubom organizovaných podujatí, mu príspevky v tomto prípade mohli, resp. môžu stúpnuť na dvojnásobok. V takomto prípade má rodič možnosť upraviť si výšku najbližších mesačných príspevkov na športovú činnosť podľa svojich možností. Prosíme, kontaktujte v takomto prípade klub prostredníctvom hokej.dubravka@gmail.com a všetky príspevky za Vaše dieťa si zosúladíme, aby sme predišli prípadným zbytočným nedorozumeniam.

Ďakujeme všetkým rodičom za ich pochopenie, spoluprácu a podporu. Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí aj napriek tejto ťažkej situácii, ktorá sa dotkla nás všetkých podporujú náš klub aktuálne uhrádzaním príspevkov za svoje dieťa (deti) v plnej výške. Ďakujeme veľmi pekne za prejavenú dôveru.