BRÚSENIE KORČÚĽ MÁJ 2019

02.5.2019   07.00-19.00 hod.

06.5.2019   07.00-19.00 hod.

11.5.2019   07.00-19.00 hod.

15.5.2019   07.00-19.00 hod.

20.5.2019   07.00-19.00 hod.

24.5.2019   07.00-19.00 hod.

29.5.2019   07.00-19.00 hod.