BRÚSENIE KORČÚĽ V TÝŽDNI 16. - 22.8.2021

08.00 - 20.00 hod. - streda

08.00-20.00 hod. - piatok

08.00 - 20 .00 hod. - nedeľa