COVID OPATRENIA - MAJSTROVSKÉ ZÁPASY

Všetkých veľmi pekne prosíme o dôsledné dodržiavanie hygienických usmernení a dodržiavanie zákazu vstupu divákov do priestorov zimného štadióna vo všetkých vekových kategóriách, vrátane turnajov prípraviek HP4/HP3. Prosíme dôsledne dodržujte zákaz vstupu na zimný štadión akýchkoľvek iných osôb ako hráčov a realizačného tímu družstva do všetkých priestorov zimného štadióna až do odvolania.

Taktiež upozorňujeme, aby sa zápasov zúčastňovali len zdravé osoby a osoby, ktoré nie sú v predpísanej karanténe. 

Ďakujeme všetkým veľmi pekne za spoluprácu a pochopenie.