ĎAKUJEME MESTU BRATISLAVA ZA PODPORU


Prihlásili sme sa do grantového programu nášho mesta vypracovaním projektu s názvom OPROTI ÚSPECHU. Mesto Bratislava náš projekt podporilo a poskytlo nám dotáciu vo výške 2.500,- EUR, ktorú sme v plnej výške použili na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac september 2022. Za podporu nášho projektu sme osobne poďakovali na našom domovskom zimnom štadióne viceprimátorke nášho mesta, p. Zdenke Zaťovičovej.