ĎAKUJEME MESTU BRATISLAVA ZA PODPORU


Prihlásili sme sa do grantového programu nášho mesta vypracovaním projektu s názvom SPOLU A ÚSPEŠNE. Mesto Bratislava náš projekt podporilo a poskytlo nám dotáciu vo výške 3.000,- EUR, ktorú sme v plnej výške použili na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2023. Za podporu nášho projektu Hlavnému mestu SR Bratislava veľmi pekne ďakujeme.