ĎAKUJEME ZA PODPORU

V roku 2017 náš klub obdržal z 2% sumu 4.987,23 EUR. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti nákladov za dopravu v aktuálnej hokejovej sezóne nasledovne:

1.993,00,- EUR  Xlinebus, úhrada 14.09.2017
1.632,25,- EUR  Xlinebus, úhrada 16.10.2017
1.361,98,- EUR  Xlinebus, úhrada 20.11.2017

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí aj takouto formou podporili aktivity nášho klubu.