ĎAKUJEME ZA PODPORU

V roku 2018 náš klub obdržal z 2% sumu 7.220,21 EUR. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti nákladov za dopravu v aktuálnej hokejovej sezóne nasledovne:

2.000,00,- EUR  Xlinebus, úhrada 20.09.2018
1.503,92,- EUR  Xlinebus, úhrada 29.09.2018
   593,04,- EUR  Xlinebus, úhrada 15.10.2018
1.196,88,- EUR  Xlinebus, úhrada 09.11.2018
1.021,80,- EUR  Xlinebus, úhrada 22.11.2018
   904,57,- EUR  Xlinebus, úhrada 13.01.2019

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí aj takouto formou podporili aktivity nášho klubu.