ĎAKUJEME ZA PODPORU

V roku 2019 náš klub obdržal z 2% sumu 21.661,19 EUR. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti nákladov za dopravu v aktuálnej hokejovej sezóne nasledovne:

2.257,50,- EUR  Xlinebus, úhrada 26.09.2019
1.570,20,- EUR  Xlinebus, úhrada 20.10.2019
1.731,00,- EUR  Xlinebus, úhrada 20.10.2019
1.864,80,- EUR  Xlinebus, úhrada 25.11.2019
   586,80,- EUR  Xlinebus, úhrada 25.11.2019
1.435,50,- EUR  Xlinebus, úhrada 15.12.2019
4.411,98,- EUR  Xlinebus, úhrada 15.12.2019
1.859,88,- EUR  Xlinebus, úhrada 27.12.2019
1.843,92,- EUR  Xlinebus, úhrada 03.02.2020
4.099,61,- EUR  Xlinebus, úhrada 03.02.2020


Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí aj takouto formou podporili aktivity nášho klubu.