ĎAKUJEME ZA PODPORU

V roku 2021 náš klub obdržal z 2% sumu 14.320,79 EUR. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti nákladov za dopravu v aktuálnej hokejovej sezóne a na pokrytie časti nákladov za štartovné SZĽH nasledovne:

1.380,06,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 27.09.2021
   552,24,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 14.10.2021
   296,52,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 14.10.2021
2.037,06,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 10.11.2021
1.807,38,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 10.11.2021
2.375,00,- EUR  SZĽH, úhrada faktúry za štartovné 24.11.2021
1.707,60,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 09.12.2021
2.375,00,- EUR  SZĽH, úhrada faktúry za štartovné 15.12.2021
1.789,93,- EUR  Xlinebus, úhrada časti faktúry za dopravu na zápasy 19.02.2022


Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí aj takouto formou podporili aktivity nášho klubu.