ĎAKUJEME ZA PODPORU

V roku 2022 náš klub obdržal z 2% sumu 10.702,61 EUR. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti nákladov za dopravu v aktuálnej hokejovej sezóne nasledovne:

   560,00,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 29.09.2022
2.049,60,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 27.10.2022
   551,04,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 27.10.2022
5.031,60,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 28.11.2022
1.772,40,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 28.11.2022
   737,97,- EUR  Xlinebus, úhrada faktúry za dopravu na zápasy 19.12.2022

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí aj takouto formou podporili aktivity nášho klubu.