DOČASNÉ OBMEDZENIA

Vsutp na zimný štadión cez zadný vchod z ihriska za zimným štadiónom.


Bratislava - hlavné mesto SR


V rámci prác na rozšírení Harmincovej pokračujeme aj s opravou chodníka pred zimným štadiónom. Od 11.8.2023 tak bude chodník od Húščavovej po Ľuda Zúbka uzavretý. Obchádzka pre chodcov povedie cez Lipského a okolité ulice, alebo po druhej strane Harmincovej. 

Počas prác pred zimným štadiónom bude prístup pre verejnosť od 14.8.2023 do 28.8.2023 zabezpečený zo zadného vchodu (zo športového ihriska). Práce pred zimným štadiónom sa pokúsime zrealizovať čo najskôr, aby mohol byť aj hlavný vchod do štadióna otvorený koncom augusta.