DORASTENCI A JUNIORI, IDETE ŠTUDOVAŤ DO BA?

Ste hokejisti dorasteneckého veku (2001,2002) príp. juniorského veku (1998,1999 a 2000) a idete študovať do Bratislavy? Máte záujem sa naďalej venovať aktívne ľadovému hokeju v našich prvoligových družstvách?  Ak máte záujem, príďte sa ukázať našim trénerom počas mesiaca máj na tréning na ľadovej ploche, prípadne si príďte dohodnúť osobne všetky potrebné náležitosti týkajúce sa budúcej hokejovej sezóny. Vysokoškolákom taktiež ponúkame popri štúdiu na vysokej škole okrem hokeja aj prácu asistentov trénera v našich družstvách predprípravky a prípravky na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Všetky potrebné informácie dostanete na t.č. +421 905 723 873 - p. Semančík, prípadne mailom na  adrese hokej.dubravka@gmail.com.