DÔVERA V TÍME A JEJ VPLYV NA VÝKONNeraz sa stalo, že papierovo slabší tím porazil najsilnejších súperov a bol prekvapením celej sezóny. V čom to je? Ako je niečo také možné?

Dôvodov môže byť mnoho ale základným prvkom úspešnosti tímu je to, aby boli tím. Čo to znamená byť tím? To je potrebné si vždy na začiatku sezóny nastaviť a vydefinovať čo pre koho znamená byť tím. Čo pre koho znamená napr.:

-plniť si svoje zodpovednosti (napr. vždy dohrám hráča aj keď už nevládzem),

-čo pre koho znamená dôvera v tíme (napr. backchecking),

-čo znamená tím na prvom mieste (napr. keď nevládzem vystriedam inak oslabujem tím),

-čo pre koho znamená ísť na 100 % (napr. budem na sebe pracovať aby som dosiahol svoje maximum).

Možností je mnoho ale prvým krokom je nastaviť si pravidlá, ktoré nám nehovoria o taktike či hernom výkone ale skôr o ľudskosti a prístupe. 

Ako náhle si nastavíte pravidlá v tíme, každý hráč vie čo musí dodržiavať. Bude vedieť čo robiť, aby bol  zodpovedný, hral na 100%, tím bol na prvom mieste, aby sa nevzdával a aby vždy držali spolu. Toto Vám ukáže kto skutočne patrí do tímu a kto je tam len tak. Každý jeden člen by mal spĺňať a dodržiavať požiadavky, ktoré sú na neho kladené.  No zároveň mu musí záležať na tíme, v ktorom hrá. Pokiaľ sa nebudú mať radi ako ľudia, nebude medzi nimi dôvera veľmi ťažko vybudujete tím, ktorý porazí aj tých najsilnejších súperov.

Niekedy je oveľa dôležitejšie postaviť tím na ľuďoch a ich ľudských vlastnostiach, ktorými môžu prispieť k správne fungujúcemu tímu. Je to lepšie ako to stavať na silných individuálnych herných činnostiach hráčov ale ako ľudia Vám v tíme skôr môžu narúšať dôveru, disciplínu a celkovú tímovú dynamiku.

Základne prvky pre to, aby mohla vzniknúť dôvera v tíme:

 1.Dôvera trénera v tím a dôvera tímu v trénerovi.

-Dôvera začína od trénera. Tím potrebuje dôverovať trénerovi v jeho rozhodnutiach a taktických pokynoch. Tréner je ale prvý, čo musí dôverovať tímu, podržať ich v ťažkých chvíľach a ukázať im že ich rešpektuje najmä ako ľudí ale aj ako hráčov a že si ich váži a cení si ich prínos do tímu.

 2. Dôvera v tíme medzi jednotlivými hráčmi

-Je potrebné začať s tímovými meetingami kde sa nebude riešiť len taktika ale skôr to ako je kto spokojní v tíme, čo mu chýba a čo by potrebovali pre lepšie fungovanie.

-Na jednom z tímových meetingov otvoriť tému čo pre koho znamená hrať za tím (môžu to byť herné činnosti, či ľudské ale ako náhle sa to povie a hráči sa na tom zhodnú vznikajú z toho pravidlá v tíme, ktoré sa budú dodržiavať a tým pádom každý vie keď sa povie hrať za tím čo to pre neho individuálne znamená a aké úlohy si musí splniť).

 3. Dôvera hráčov v samých seba

-Hráči musia dôverovať ich schopnostiam a zručnostiam, že majú na to, aby plnili či taktické, fyzické alebo ľudské požiadavky, ktoré sú na nich kladené v danom tíme. Dôvera v seba samých je kľúčová pri čomkoľvek čo v živote robíme. Pokiaľ sa na nás spoliehajú aj ďalší členovia tímu nechceme ich zradiť a oslabiť celý tím.

Tak ako môžete prispieť k tomu, aby ste vybudovali dôveru v tíme?

1. Nastavte si spoločný cieľ a cestu ako ho dosiahnete (pravidlá tímu na ihrisku)

2. Definujte si roly jednotlivých hráčov a ich zodpovednosti

3. Nastavte systém „odmien“ ale aj „trestov“ za ne/dodržiavanie pravidiel/zodpovedností

4. Podporujte sebavedomie

5. Komunikujte otvorene a úprimne v tíme

Dúfame, že Vám naše rady pomôžu pri budovaní dôvery v tíme a následnom úspechu, ktorý si spoločne vytýčite.


Zdroj: www.sportmindhdts.com