HOKEJOVÁ SEZÓNA 2024/2025

Obsadenie trénerov:

Vedúci tréner PP,P: Ľubomír Líška

Veková kategória predprípravka:

Ročník 0-1 Ján Dragúň, Marek Marušiak, Jakub Vakula, Benjamín Gondoľ, Denisa Špurnayová

Ročník 2-3 Ľubomír Líška, Andrej Schwarz, Lukáš Mikát, Ondrej Mazáček

Veková kategória prípravka:

Ročník 4 Ľubomír Líška, Ján Dragúň, Martin Cagaň

Ročník 5 Ľubomír Líška, Marek Marušiak

Mladší žiaci:

Ročník 7 Peter Kopecký, Kevin Kundrát

Ročník 6 Kevin Kundrát, Peter Kopecký

Starší žiaci:

Ročník 9 Martin Tekáč, Ivan Schwarz, Erik Weissmann

Ročník 8 Ivan Schwarz, Martin Tekáč

Dorast: Radoslav Smetana, Matej Tóth

Juniori: Martin Gálik, Samuel Gašpar

Tréner brankárov: Peter Veselovský


RADA KLUBU

V hokejovej sezóne 2024/2025 na čele Trénerskej rady stojí vedúci tréner nášho klubu Martin Tekáč.

Členmi Trénerskej rady sú Ivan Feneš, Martin Gálik, Erik Weissmann, Radoslav Smetana a vždy sa jej

zasadnutia zúčastňuje minimálne jeden člen z Predsedníctva klubu. Hlavnou úlohou Trénerskej rady

je rozhodovanie o parametroch športovej prípravy a tréningového procesu, rozhodovanie o stratégii

budovania jednotlivých vekových kategórií a konzultovanie dôležitých športových a organizačných

rozhodnutí. Rada klubu zasadá každý druhý týždeň v mesiaci, prípadne podľa potreby.


Každý druhý týždeň prebieha taktiež stretnutie klubových trénerov (možnosť účasti majú aj všetci

asistenti), ktorého predmetom je vyhodnocovanie priebehu tréningového a zápasového procesu

všetkých vekových kategórií.