INDIVIDUÁLNE, SKUPINOVO, DOMA ČI VONKU

Okrem organizovaných online tréningov, tréneri starších žiakov dali hráčom ďalšiu mimotréningovú výzvu. Úlohou hráčov bolo zapisovať si všetky športové aktivity mimo klubových tréningov. V bežnej hokejovej sezóne, keď má hráč jednostranné zaťaženie, je to aj napriek rôznym kompenzačným cvičeniam, určite záťaž pre jeho organizmus. Nehovoriac o tom, že sa organizmus mladého športovca vyvíja a každá jednostranná záťaž môže športovca pri jeho športovej aktivite nielen limitovať, ale má aj negatívne následky pri jeho ďalšom športovom, ale aj bežnom živote. Každá iná pohybová aktivita pôsobí na organizmus hokejistu regeneračne. Určite hráči v tomto veku majú priestor venovať sa aj iným športom a majú možnosť okrem aktívnej regenerácie takto ešte viac rozvíjať svoje pohybové schopnosti a rozširovať svoj pohybový fond. Hráči sa venovali rôznym kolektívnym alebo individuálnym aktivitám. Okrem zmeny pohybu sa kladne hodnotí aeróbny tréning, ale aj aktivity venované samotnej aktívnej regenerácii. Tréner Martin Tekáč svojich zverencov vyhodnotil nasledovne:


7. ročník

1. miesto Tomáš Selič

2. miesto Tomáš Dedík

3. miesto Benedikt Stadlmann


8. ročník

1. miesto Martin Melichar

spoločné 2. a 3. miesto Martin Mikula a Tomáš Surový (zoradení podľa abecedy priezviska)


Všetkým starším žiakom za ich mimo tréningové aktivity a víťazom blahoželáme. Ceny im budú odovzdané pri spustení spoločných tréningov.