INFORMÁCIA K PRÍSPEVKOM NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Keď bol obmedzený počet pri možnosti na  trénovanie na jednom športovisku na 6 osôb a následne na 12 osôb, klub zabezpečil tréningy špeciálnej prípravy v rámci možností a zobral si k dispozícii všetky možné tréningové hodiny. Aj napriek dočasne zníženej cene za prenájom, klub potreboval aj napriek zvýšeným nákladom z dôvodu množstva objednaných hodín zabezpečiť pre svoje vekové kategórie ľad tak, aby boli všetky vekové kategórie v kontakte s ľadom v čo najväčšom možnom rozsahu. Nakoľko sa jednalo o podstatne navýšený tréningový program aj pre trénerov, všetkým trénerom v mesiaci január 2021 riadne platí bez obmedzenia trénerská zmluva. Klub taktiež zabezpečuje všetky nútené výdaje spojené s réžiou klubu a všetky platné zmluvy. Z tohto dôvodu sme sa v klube rozhodli príspevok na športovú činnosť ponechať zatiaľ v plnej výške. Nakoľko tieto príspevky tvoria cca. 50% príjmu klubu, urobili sme tak aj z toho dôvodu, aby sme činnosť klubu neohrozili. Samozrejme, ako sme už na stránke uvádzali, ak by mal niekto s platením príspevkov v tomto období problém, kontaktujte prosím vedenie klubu prostredníctvom mailu hokej.dubravka@gmail.com a určite sa individuálne dohodneme o znížení alebo posunutí platieb, prípadne o ich úplnom odpustení za dohodnuté obdobie. Je našou snahou, aby sme v klube udržali všetkých našich hráčov, taktiež trénerov a po tejto zložitej situácii spolu pokračovali neohrozene v našej činnosti. Podľa situácie, ktorá bude nasledovať od februára, upravíme v klube aj výšku príspevkov na ďalšie mesiace, prípadne aj celý núdzový režim fungovania klubu. V prípade možností po skončení všetkých opatrení, sme v klube pripravení po dohode so správcom zim. št. spoločne potiahnuť prípravu na ľadovej ploche aj počas mesiacov máj a jún. Ďakujeme Vám všetkým veľmi pekne za Vašu podporu a pochopenie.