INFORMÁCIA K SPOLOČNÝM TRÉNINGOM

Dňa 23.4.2020 sme na klub obdržali informáciu zo SZĽH k možnosti trénovania všeobecnej prípravy (tréningy na suchu). SZĽH situáciu sleduje, hneď ako bude situácia jasnejšia, dá na kluby prehlásenie. Momentálne, keďže hokej je kontaktný šport, SZĽH postupuje podľa vládnych nariadení, podľa ktorých je aktuálne kontaktný šport zakázaný. 


Dnešné  (27.4.2020)  informácie zo SZĽH k situácii:

HROZBA

Spoločná príprava počas prípravného obdobia nebude možná.

OPATRENIE

Metodické video tréningového programu, ktorý bude slúžiť ako základný nástroj komunikácie klubových trénerov a hráčov pre obsah individuálnej pohybovej a kondičnej prípravy.


Náš klub aktuálne zabezpečuje individuálnu prípravu pre všetky vekové kategórie. Ak bude povolená skupinová príprava, klub v čo najkratšom termíne zabezpečí spustenie tréningov všetkých kategórií.