INFORMÁCIA K SPOLOČNÝM TRÉNINGOM

Spoločné tréningy plánujeme v klube od 18.5.2020. Účasť na spoločných tréningoch bude dobrovoľná. Forma a priebeh tréningov bude v súlade s aktuálnymi nariadeniami hlavného hygienika a vlády SR. Rozpis tréningov bude na stránke zverejnený koncom budúceho týždňa. V týždni 11.5. - 17.5.2020 budú tréningy prebiehať v nezmenenom režime.