INFORMÁCIA K ZVÝŠENIU PRÍSPEVKOV

Po dnešnom telefonáte, kde bolo dosť rázne zo strany skupiny rodičov spochybnené zvýšenie príspevkov na športovú činnosť v mesiaci jún, si dovolíme konkretizovať príčiny zvýšenia. V klube sme mali v sezóne 2019/2020 riadne uzatvorené zmluvy, resp. dohody s 19 trénermi, ktorí zabezpečovali trénersko-metodickú činnosť pri všetkých našich vekových kategóriách. Klub všetky zmluvy dodržal, všetkým trénerom boli faktúry počas celej sezóny riadne zo strany klubu uhradené v dohodnutých termínoch. S časťou trénerov boli zmluvy z dôvodu zákazu vykonávania športovej činnosti na základe nariadenia vlády od 1.4. po vzájomnej dohode ukončené. Vybraným trénerom klubu zmluvy po vzájomnej dohode riadne platili a tréneri zabezpečovali online prípravu pre všetky vekové kategórie. Nakoľko sme mali ešte záväzky voči partnerom a dodávateľom klubu, poprosili sme o platbu príspevkov v plnej výške aj v mesiaci marec 2020. Následne sme príspevky znížili na minimum, ktoré zabezpečovali nutné réžijné náklady klubu a stále zazmluvnených trénerov. Od 18.5.2020 sme opäť začali so spoločnou prípravou, ktorú aktuálne zabezpečuje v celom klube 13 trénerov pri deviatich vekových kategóriách. Nakoľko tréneri trénujú od 18.5., budú mať zaplatenú časť mesiaca máj a celý mesiac jún. Na tomto základe sme boli nútení zvýšiť príspevky na mesiac jún už v predloženej a na stránke zverejnenej výške. Hlavní tréneri boli z dôvodu veľkých obmedzení klubom vyzvaní, aby si program všeobecnej prípravy zabezpečili sami, čo aj tréneri zodpovedne zabezpečili a do konca prípravného obdobia aj budú zabezpečovať. Na trénerskej porade dňa 21.5.2020 sme si komplet program všetkých kategórií spoločne prešli a všetky požiadavky zo strany trénerov na všeobecnú prípravu boli odkomunikované a klub ich aj podľa potreby zabezpečí. Tak ako sme so šéftrénerom predprípravky a prípravky riešili operatívne zabezpečenie priestorov na tréningy, sme pripravení v klube riešiť aj ďaľšie požiadavky trénerov. Možeme Vám za klub zodpovedne prehlásiť, že riešime sústavne podporu nášho klubu vo všetkých možných smeroch, vypracuvávame a hľadáme nové výzvy na projekty a dotácie. Taktiež veľa komunikujeme s mestom, mestskou časťou a SZĽH a inými subjektami, ktoré dokážu podporiť aktivitu nášho klubu. Taktiež o danej situácii komunikujeme so všetkými bratislavskými klubmi, ako aj s klubmi na celom Slovensku a spoločne riešime vzniknutú situáciu a hľadáme riešenia, aby sme mohli pokračovať v našej činnosti. Na stránke sme mali už zverejnené, že pokiaľ sa vzniknutá situácia dotkla aj našich rodičov a nebudú schopní uhrádzať príspevky v plnej výške, aby posunuli túto informáciu na vedenie klubu a určite budeme spoločne riešiť  situáciu, ktorá môže nastať tak, aby mohli v našom klube športovať všetky naše deti. Niektorí rodičia na základe našej prosby platili príspevky v nezmenenej výške, za čom im veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že sa nám spoločne podarí toto obdobie prekonať a okrem štandardnej činnosti nášho klubu budeme môcť zrealizovať aj kvalitnejšiu prípravu a program celého klubu, na čom už spoločne so všetkými trénermi pracujeme. O plánovaných zmenách Vás budeme priebežne informovať.