INFORMÁCIA PRE TRÉNEROV

Vo štvrtok 24. mája 2012 sa o 19.30 hod. uskutoční v šatni č. 7 trénerská porada. Žiadame všetkých trénerov, aby na trénerskú poradu priniesli komplet zozbierané tlačivá + fotky, ktoré mali mať odovzdané od svojich hráčov, resp. hráčiek do tohto termínu. Účasť trénerov na trénerskej porade je povinná.