INFORMÁCIE Z NÁŠHO KLUBU

Lekárske prehliadky 

Žiadame všetkých hráčov/-čky, ktorí/é nemajú v klube odovzdanú platnú lekársku prehliadku na sezónu 2022/2023, aby potvrdenie o jej absolvovaní odovzdali v kancelárii hokejového klubu (prípadne ju vhodili do klubovej schránky vedľa vrátnice)  najneskôr do 16.9.2022. V opačnom prípade, nebude bez platnej lekárskej prehliadky umožnené hráčom/-čkam zúčastňovať sa športovej činnosti v klube.

Trénerská rada

Tak ako minulú sezónu, aj v tejto sezóne bude klube pracovať Trénerská rada, ktorej úlohou bude rozhodovanie o zaradení hráčov do jednotlivých vekových kategórií, rozhodovanie o parametroch športovej prípravy a tréningového procesu, rozhodovanie/príprava stratégie budovania jednotlivých vekových kategórií a konzultovanie dôležitých športových rozhodnutí. Trénerská rada zasadá pravidelne každý druhý týždeň v mesiaci. Aj v tejto sezóne na čele Trénerskej rady stojí vedúci tréner nášho klubu Martin Tekáč, jej členmi sú Erik Weissmann, Miroslav Mosnár, Martin Gálik, konzultant Ivan Feneš a vždy sa jej zasadnutia zúčastňuje minimálne jeden člen z Predsedníctva klubu. Podľa potreby sa Trénerskej rady zúčastňuje vedúci tréner predprípravky a prípravky Ľubomír Líška.

Každý druhý týždeň prebieha taktiež stretnutie všetkých hlavných trénerov, ktorého predmetom je vyhodnocovanie priebehu tréningového a zápasového procesu všetkých vekových kategórií.

Rekonštrukcia zimného štadióna

Tak ako sme spomínali v závere minulej hokejovej sezóny na stretnutiach s rodičmi, plánuje sa primárne rekonštrukcia ľadovej plochy a strojovne nášho domovského zimného štadióna. Predpokladaný začiatok je koncom tohto roka. Termín je trocha neštandardný, ale v dnešnej zložitej dobe, a hlavne pri technickom stave týchto zariadení, je naozaj pre nás dôležité, aby k pripravovanej rekonštrukcii prišlo. Určite by sa následne ešte viac skvalitnila príprava a podmienky na zimnom štadióne. 

V prípade, ak by k odstávke zimného štadiónu prišlo, aktívne pracujeme na náhradných riešeniach, aby nebol chod nášho hokejového klubu ohrozený. 

Príspevky na športovú činnosť, hľadanie nových partnerov klubu

Vzhľadom k zvýšeniu nákladov na zabezpečenie činnosti klubu musíme pristúpiť k zvýšeniu príspevkov na športovú činnosť. Pravidelne vyvíjame aktivity na finančné zabezpečenie klubu, sústavne ale dochádza k obmedzovaniu rôznych dotačných programov. Taktiež s našim klubom ukončili spoluprácu niektorí partneri, ktorým by sme sa aj touto cestou chceli veľmi pekne poďakovať za ich predošlú podporu. 

V prípade zabezpečenia nového partnera klubu (sponzorstvo, dar, reklama) rodičmi našich hráčov

nad 3.000 EUR sa príspevok v danej sezóne neplatí

nad 1.500 EUR, bude príspevok v tejto sezóne uhradený na 50%

iné možnosti budú prerokované individuálne 


Individuálne tréningy

Hokejový klub organizuje aj túto sezónu individuálne tréningy. Každý utorok od 20.9.2022 v čase 7.15 - 8.15 hod. sa uskutoční tréning určený pre starších žiakov (ročník 8 + 9) a dorastencov. Jeho hlavným zameraním bude zdokonaľovanie korčuliarskych zručností. Každý štvrtok v čase 7.15 - 8.15 hod. sa uskutoční tréning určený pre starších žiakov (len ročník 9) dorastencov a juniorov. Jeho zameraním bude individuálny tréning herných zručností. 

Ak budú mať hráči so súhlasom ich rodičov a školy možnosť sa individuálnych tréningov zúčastňovať, v prípade potreby dostanú vždy mesačný program tréningov, ktorý odovzdajú v škole. 

Individuálnych tréningov sa bude môcť zúčastňovať len hráč, ktorý má v klube riadne uhradené všetky svoje príspevky na športovú činnosť.